محصولات داغزبان و ادبیات فارسی

-بیشتر بدانید
تو گویی به سنگستم آگنده پوست / و گر آهن است آن که نیز اندروست , میل سفر کرد به میل بطان / مرغ هوا گشت طفیل بطان , اما امروزه "طفیل" به شکل "طفیلی" درآمده است و به معنای انگل و سربار است , این ها شامل هندی ها، پاکستانی ها، عرب ها، ترک ها، پنجابی ها، و غیره هستند که در هنگام مکالمه به انگلیسی تمایل دارند که از همان واژه....

ارد بزرگ

-بیشتر بدانید
, همچون علامه اقبال لاهوری که به زبان شیرین پارسی شعر می سرودند، گویای سرفرازی پرچم فرهنگی ایران در پنجاب و شبه قاره می باشد , سرود و آهنگ زیبای طبیعت ، تپشی آرام و کشیده دارد , چون مار مکن به سرکشی میل , سربار تو چرخ بیش سازد...