محصولات داغسازمان بازیافت و تبدیل مواد

-بیشتر بدانید
7 نیرو اپراتور و خدمات فنی کارخانه بازیافت - 3 نفر ماشین الات و خدمات خودروئی مکانیزه - 2 نفر نگهبان كيلك کلیه حقوق و مزایا این پرسنل از طريق خود سازمان به....

سرنوشت پسماندها

-بیشتر بدانید
1- بازرسی: كارگران زباله های پلاستیكی را به منظور آلودگی مثل سنگ و شیشه و , راهكارهاي مربوط به صنایع: استفاده از تكنولوژي پيشرفته و ماشين آلات مدرن جهت....

سازمان مدیریت پسماند

-بیشتر بدانید
امتیاز بهره برداری از مستحدثات و ماشین آلات واحد بازیافت ضایعات الکترونیک واقع در مجتمع صنعتی شماره یک بازیافت ( راهبری ، تعمیر ، سرویس ، نگهداری و بهره....