محصولات داغاخبار برگزیده رادیو پشتو روز پنجشنبه

-بیشتر بدانید
20 ا کتبر 2016 , , را انجام داده اند و دراین حملات مناطق مرکزی ایالات قندوز برای چهار روز بدست طالبان افتاده بود , تن دیگر زخمی شدند که نیروهای ارتش پاکستان با تیراندازی متقابل پاسخ دندان شکن به آنها , په سیمه کښې د ایران رول ډیر مهم او رغنده دی...

حروف قافیه 5534

-بیشتر بدانید
24 ژوئن 2014 , چهار شانه چندگانه حقوق ماهانه خاطر شاهانه حمام مردانه خانه خانه خاور میانه خداپسندانه , دندان شکن سنت شکن سنگ شکن شیشه شکن عهد شکن فندق شکن قانون شکن , رل رول تپل بول قول هول دُهل کلف بلبل بنجل سُنبل کاکل تقابل بدقول...