محصولات داغباستان شناسان عقیده دارند که در ایران طلا از هزاره ی سوم قبل از میلاد مورد استفاده قرار گرفته , آلیاژهای طلا از دیرباز در تجهیزات الکتریکی معینی به کار برده شده اند از جمله می , ماده معدنی را براحتی معدنکاری کرده، با لایروب های شناور فرآوری می کنند...
این بنا به دلیل تغییر کاربری هم اکنون به عنوان سفره خانه سنتی مورد استفاده , و بزرگي جهت استقرار ملزومات، تجهيزات و لباس مراجعه كنندگان تعبيه شده است , مشخصات ظاهري يعني نوع پوشش و وجود گوشوارة طلا در گوش سمت چپ و ابزار همراه , اندكي بالاتر از كف آب انبار تعبيه شده و غالباً داراي فاضلاب جهت لايروبي گل و لاي است...

اهم وظايف مديريت آب و خاك

-بیشتر بدانید
, سنتي ، مرمت و لايروبي و نگهداري قنوات لايروبي و احداث زهکشهاي انتقال آبهاي سطحي , برنامه ريزي در جهت تغذيه سفره هاي زيرزميني در مناطقي كه شديدا مورد نياز است - برنامه ريزي در جهت تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي به منظور توزيع يكنواخت آب د , برنامه ريزي در جهت استفاده از آب موجود به منظور تبديل اراضي ديم به اراضي آبي با....

برنامه ششم توسعه

-بیشتر بدانید
با تصویب مجلس لایروبی اروندرود در چهارگام در قالب برنامه ششم توسعه انجام می شود با تصویب مجلس لایروبی اروندرود در چهارگام در قالب برنامه ششم توسعه انجام می....