محصولات داغSIDir | اثربخشي درمان شناختي

-بیشتر بدانید
هدف: پژوهش حاضر به منظور اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر افزايش خودکارآمدي و بهبود علائم اعتياد در بيماران وابسته به مواد مخدر صورت گرفت روش: به اين منظور،....

اگر علمای دین در حوزه اقتصاد جلودار شوند، مردم همراهی ,

-بیشتر بدانید
22 دسامبر 2016 , انعقاد سه تفاهم نامه توسعه شبکه استانی دولت و دولت همراه در کرمان سه تفاهم نامه توسعه شبکه استانی دولت و دولت همراه به منظور افزایش سطح کارآمدی....

گزارش کارگاه آموزشی بانکداری بدون شعبه

-بیشتر بدانید
به منظور افزایش کارآمدی بانک نیاز است که به سمت تحول شعب بانکی حرکت کنیم به گزارش دبیرخانه همایش «بانکداری بدون شعبه» توسط دکتر محمد مظاهری (مدیرعامل....

«نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» تدوین می شود

-بیشتر بدانید
5 آوريل 2016 , نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا برای افزایش کارآمدی طرح های تملک , ماده ۳۷ این لایحه به دولت اجازه دادند به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح....

تبلیغات کارآمد وب سایت

-بیشتر بدانید
بدین منظور یکی از اساسی ترین موضوعات در اطلاع رسانی صحیح یک وب سایت و , ذکر چندین نکته بدیهی در این بخش افزایش کارآمدی پایگاه اینترنتی را حاصل می....

اثربخشی درمان شناختی

-بیشتر بدانید
چکیده: پژوهش حاضر به منظور اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر افزایش خود کارآمدی و بهبود علائم اعتیاد در بیماران وابسته به موادمخدر صورت گرفت روش: به این....

اثربخشی درمان شناختی

-بیشتر بدانید
هدف: پژوهش حاضر به منظور اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر افزایش خود کارآمدی و بهبود علائم اعتیاد در بیماران وابسته به موادمخدر صورت گرفت روش: به این منظور،....

قطعنامه دهمین همایش

-بیشتر بدانید
3) تاکید بر انجام تحقیقات کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حفاظت و مرمت با نگاه ویژه بر میراث در خطر کشوربه منظور افزایش کارآمدی پروژههای اجرایی وتاکید بر....

سایکو پرس

-بیشتر بدانید
11 جولای 2016 , با تأییدات خداوند متعال و آرزوی توفیق الهی برای همه روان شناسان و مشاوران باستحضار می رساند براساس رصد دقیق آینده سازمان به منظور افزایش....

قانون برنامه پنجم

-بیشتر بدانید
الف به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از....