محصولات داغمعرفی سازهای آبی شوشتر

-بیشتر بدانید
نهر گرگر در مسیر خود در عبور از مناطق مختلف به آنها سرسبزی و خرمی فراوان بخشیده است , سنگ آسیاب در شوشتر از چند پاره سنگ تشکیل می شود , در نماي شرقي پل موج شكنهايي با فرم مثلثي از جنس سنگهاي ماسه ايي به پايه ها الحاق شده است، و در....