محصولات داغسنت و آداب و رسوم ازدواج در روسیه

-بیشتر بدانید
7 مارس 2014 , از زمان های قدیم، بسیاری از مردم به آداب و رسوم ازدواج افتخارمی کردند اما امروز بعضی ها از رسوم ازداج بی اطلاع هستند و یا هم به آنها ارزش نمیدهند سنت و....

استان ایلام

-بیشتر بدانید
معرفی جاذبه های تاریخی-فرهنگی معرفی جاذبه های طبیعی آداب و رسوم مشاهیر , قلوه سنگ و ساروج تشكيل مي داده كه در حال حاضر بقاياي پايه هاي بيروني و موج شكن هاي , ارزش و اهميت اين سنگ نوشته علاوه بر زيبايی خط و متن آن دارای اطلاعات فراوانی است....