محصولات داغرموز موفقيت فروشگاه زنجيره ای وال مارت

-بیشتر بدانید
او بدون رويارويي با فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ نظير پني (PENNEY)، سيرز (SEARS) و يا غولي به نام ك - مارت تمام تلاش خود را در شهرهاي كوچك صرف توسعه كرد كه....

فروشگاه های زنجيره ای، مزايا و معايب

-بیشتر بدانید
بحث با تعريف يك فروشگاه زنجيره اي شروع شده و پس از آن ، علل و اهداف شكل گيري اين , ب ) فروشگاههای زنجيره ای به شبكه اي از خرده فروشيهاي كوچك و بزرگ اتلاق مي....