محصولات داغسیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
تصحیح المان محدود رابطه ی مقاومت کششی برزیلی بتن 93 , تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای خاکی به روش آنالیز حدی مرز بالا با فرض بلوکهای لایهای 111 , تأثیر تراکم پوشش گیاهی شاخه ای بر سرعت برشی جریان رودخانه ای 160 , ارزیابی آزمایشگاهی عوامل موثر بر رفتار مخلوط های آسفالتی با دانه بندی استخوانی (SMA)...