محصولات داغراهنمای حل جداول

-بیشتر بدانید
=آلیاژی که برای ساختن سماور به کار می رود (ورشاو) , =اززنان شاعر هند متخلص به مخفی که از عرفی شیرازی پیروی میکرده (زیب النسا) , =از واحد سطح (جریب) , =بخیه خیاطان (کن) , =پول خرد انگلستان (استرلینگ) , =جانوران خزنده را گویند (مای)...

قصص الأنبیاء(قصص قرآن)

-بیشتر بدانید
خیر، و لیکن هر چه از امور دنیوی، در برابر ثواب عملت از من درخواست کنی به تو خواهم , پس آن ساعتی است که آدم (ع) از آن درخت خورد و خداوند او را از بهشت بیرون راند و خدا , از آن درخت واحد منع فرمود، امّا تو نتوانستی در برابر آن مقاومت کنی و به همین علّت به , آن فرشته را به صورت یک مروارید درخشان بسوی آدم که در هند بود روانه ساخت و وقتی....

نقشه جدید خاورمیانه ترسناک است

-بیشتر بدانید
29 ژوئن 2014 , (هر چند آرزو می کنم که ای کاش وی در همان اوایل از چیزی که از شورشیان میانه , حیات امریکایی ها را برای اینکه عراق را یک کشور واحد نگه داریم به خطر , گرایان دروغین وکسانی که به صورت خزنده مشغول شستشوی مغزی جوانان ما هستند را خرد کنیم , شخصی دیگه شنیدم به این شرح که خیلی جالبه) به چرچیل میگن شما هند رو....