محصولات داغکلینیک سنگ شکنی وESWT

-بیشتر بدانید
6-روز سنگ شکنی داشتن مدارک و عکس ها و نیز یک نفر همراه الزامی است 7- حضور , 2-به مدت یک تا دو هفته بعد از سنگ شکنی خون در ادرار دیده می شود ،نگران نباشید...

پورتال

-بیشتر بدانید
رییس بخش سنگ شکن:دکتر علی اکبرکرمی(متخصص اورولوژی) , سنگ های کالیس تحتانی بیمار در روی دستها به کمک نفر دوم راه برود ویا بمدت یک تا دو دقیقه پاها را....