محصولات داغانواع آهن رباها چگونه و با چه موادی ساخته می شوند؟

-بیشتر بدانید
برخی از آهن رباها که به عنوان آهنرباهای دایمی شناخته می شوند، خودشان بدون کمک هیچ نفوذ خارجی نیرویی را بر اشیا اعمال می کنند مگنتیت (ماده معدنی مغناطیسی) سنگ آهن،....

: آهنربا

-بیشتر بدانید
روشهای مختلف تشخیص قطبهای یک آهنربا : مباحث مرتبط با عنوان : , سنگ مغناطیسی ، یک ماده معدنی با خصوصیات غیر عادی است که آهن را جذب می کند اگر یک قطعه....

آهن ربا و مغناطیس

-بیشتر بدانید
بنابراین بخاطر نام محل پیدایش اولیه ، نام این سنگ را ماگنتیت یا مغناطیس گذاشتند که ترجمه فارسی آن آهنربا می باشد سنگ مذکور از جنس اکسید طبیعی آهن با فرمول....