محصولات داغچطور وابستگی شوهر را به خانواده اش کم کنید؟

-بیشتر بدانید
این روزها بعضی از دامادها پس از ازدواج همچنان نسبت به خانواده شان وابسته هستند واین , پروانه 3 30 دو ساله ازدواج کردم مادرشوهرم بیشترواسه ماتصمیم میگیره،شوهرمم....