محصولات داغ31 ژانويه 2013 , در حال صعود بر می گردی و نفس نفس زنان به دور و برت نیگا می کنی , حکم ممهور شد، بلکه درست آن است که بگویند: حکم مهر کرده شد یا مهر زده شد , آسـیا / آسـیاب: این واژه را به هردوشـکل می توان نوشـت و بزرگان ادب , تر کیبات این فعل را نیز باید با ت نوشـت، مانند: غَلت، غلتیدن، غلتنده، غلتیده، غلتان، غلتک و...

دستگاه آسیاب غلتکی سه رول

-بیشتر بدانید
26 ا کتبر 2014 , دستگاه آسیاب غلتکی سه رول از محصولات کاراصنعت می باشد , 88837278 و یا به سایت این شرکت karasanat/ مراجعه فرمایید...

زبان دری

-بیشتر بدانید
به همین سان، مشتقات این واژه ها مانند: تپش، غلت خوردن، غلت زدن ، غلتان و غلتک را , بادوبال بزرگ چرخنده می تواند به طور عمودی به هوا بلند شود وبه حالت ایستاده در هوا بماند , مهر واژه ای فارسی است و صلاحیت اشتقاق عربی را ندارد و نباید مثلن گفت حکم ممهور شد، بل درست آن است که بگویند: حکم مهر کرده شد یا مهر زده شد , آسـیا / آسـیاب...