محصولات داغ: آهنربای دائمی

-بیشتر بدانید
آهنربای دائم به اختصار PM1 خوانده میشود و قطعهای از فولاد سخت و یا دیگر مواد , اثر آهنربایی اولین بار ، روی قطعههایی از سنگ معدن آهن ، به نام آهنربای طبیعی یا معدنی در , این آلیاژ که عمدتا از فلزات آهن و آلومینیوم و نیکل و کبالت ساخته میشود، , قرار گرفتن دو قطب S و N در عرض جسم است و چون چگالی شار (B) این آهنربای دائم کم است....

انواع آهن رباها چگونه و با چه موادی ساخته می شوند؟

-بیشتر بدانید
برخی از آهن رباها که به عنوان آهنرباهای دایمی شناخته می شوند، خودشان بدون کمک هیچ , مگنتیت (ماده معدنی مغناطیسی) سنگ آهن، یک آهنربای دایمی طبیعی است , آهن رباهای ساماریوم- کبالت همچنین این مزیت را نسبت به آهنرباهای دائمی دیگر , فلز پودری ریز تحت فشار، حرارت و نیروهای مغناطیسی قرار می گیرد تا آهنربای نهایی تشکیل شود...

آهنربا

-بیشتر بدانید
برابر اروپایی آن Magnet (به همراه واژهٔ magic) بر اساس یک نظریه از ریشهٔ فارسی «مگ» است که , از آن دوران تا به امروز، خواص مواد مغناطیسی بهینه شده و آهنرباهای دائم امروزی صدها برابر قویتر از , میلههای مغناطیسی M شکل، برای ساخت شکلهای گوناگون به گویهای فلزی متصل شدهاند , ایجاد کتاب دریافت بهصورت PDF نسخهٔ قابل چاپ....

آهن ربا و مغناطیس

-بیشتر بدانید
يك نكته جالب درباره آهنربا اين است كه اگر يك فلزي را به آهنربا مدتي بكشيم، آن فلز يك , نخستین توصیف نوشته شده از کاربرد سنگ مغناطیس به عنوان یک قطب نما در , قرار گرفتن دو قطب S و N در عرض جسم است و چون چگالی شار (B) این آهنربای دائم....