محصولات داغسرنوشت پسماندها

-بیشتر بدانید
پلاستیک های مخلوط هم، می توانند بازیافت شوند اما به ارزشمندی پلاستیک های مرتب , 1- بازرسی: كارگران زباله های پلاستیكی را به منظور آلودگی مثل سنگ و شیشه و....
برگهٔ طلا میتواند آن قدر نازک شود تا در پایان شفاف شود در این صورت نور گذرا از آن به رنگ , که فلز افزوده اکسید و حل میشود در مقابل فلز جامد طلا در ظرف ته نشین میشود , زبالههای سنگ معدن طلا را به عنوان زبالههای بلندمدت خطرناک در کنار ضایعات....
15 جولای 2013 , زباله های پلاستیکی بزرگترین معضل محیط زیستی , این گروه از اقدامات می تواند با تغییر در رفتار عمومی، مقدار مصرف کیسه های پلاستیکی را....

توصیه های ما به شما

-بیشتر بدانید
می دانید هر سال در سیزده به در چند بطری ظرف و لیوان پلاستیکی در طبیعت جا گذاشته , زباله های تر و خشک خود را از دامان طبیعت جمع کنید و چیزهایی مثل پوست تخمه که , نظر من انسان کسی است که هنوز میتواند به دنبال چرایی های زندگی باشد بداند کیست ,, از بهترین مکان دیدنی و گردشگری می توانم به غار سنگ شکن اشاره کنم که در....