محصولات داغاقتصاد و مدیریت صنعتی

-بیشتر بدانید
انواع ماشین ابزار : - دریل برقی - ماشین سنگ زنی - قیچی برقی - اره برقی , انواع مواد اولیه : - چرم - آرد - گندم - پارچه - شمش طلا - شمش آهن مواد غیر تولیدی : موادی که , انواع تصمیم گیریهای مدیریت تولید: 1- طراحی نظام های تولیدی 2- استقرار، اجرا واداره , کارخانه 2- مواد اولیه 3- طراحی پروژه ، تکنولوژی و تجهیزات 4- هزینه های فروش و اداری 5-....

ماشین آلات کارخانجات آرد

-بیشتر بدانید
کیفیت برتر; خدمات پس از فروش; گارانتی; قیمت مناسب; رضایت مشتریان , تنظيم كننده اتوماتيك نم گندم قبل از آسیاب در كارخانه هاي آرد; داراي نم سنج ديجيتال براي , از نوع ديناميك برای اندازه گیری نرخ عبور گندم; حد اکثر نرخ عبور گندم 14 تن برساعت , کاربرد ها : اندازه گیری وزن هر نوع بسته و کیسه و جعبه در انتهای خطوط تولید...

دانلود فايل

-بیشتر بدانید
ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ , ﺟﺪول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد ﮔﻨﺪم ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی 23...

دانلود

-بیشتر بدانید
واحدآزمايشگاه وواحدفنی كارخانه آرد , بنگاه هاي اقتصادي توليد كننده ی دارو را در معرض خطرات جدي قرار مي دهد در عين , از ديدگاه جناب عالي مهم ترين اهداف و برنامه هاي گروه , آمار فروش شركت قاسم ايران را حاصل ديدگاه رشد و توسعه ی اين , را برعهده داشته ام؛ و از بدو شروع به كار و كلنگ زني كارخانه ی مينو شرق )نان قدس رضوي سابق( به عنوان...