محصولات داغگزارش تحليلي چشم انداز نفت ازکالاهاي اولويت دار

-بیشتر بدانید
علاوه بر بومي شدن تکنولوژي ساخت اين تجهيزات، دانش فني طراحي تجهيزات متناسب , PLUG VALVE ، شير سوزني NEEDLE VALVE ، شير مخروطي GLOBE VALVE , اين نوع پمپ ها که دو سالي استفاده از آنها در شرکت مناطق نفت خيز جنوب آغاز شده است در , پارامترهاي حفاري با توجه به سايز حفره اي که حفاري مي شود و نيز نوع حفره اي که....

سيستم سوخت رساني انژكتوري

-بیشتر بدانید
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮي رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷـﺖ و آن اﺑـﺪاع اوﻟـﻴﻦ , ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ، ﺳﻮﺧﺖ را ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ ، از ﺑﺎك ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻳﻞ اﻧﮋﻛﺘﻮرﻫـﺎ و درﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺧـﻮد اﻧ ﮋﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ , ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻨﺴﻮر : ﻗﻄﻌـﻪ اي اﺳـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻛـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ , اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻮزن اﻧﮋﻛﺘﻮرﺷﺪه و ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮزن ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺳــﻮﺧﺖ ﭘﺎﺷــﻴﺪه , ﺮات ﺑﺮﺗﺮ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 1384 ﻛﺎدر ﻓﻨﻲ....

ﻭ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻰ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺁﻥ ﺍﻳﺘِﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍ

-بیشتر بدانید
ﻋﺎﻣّﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨّﻰ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎﺩ , JET : Joint European Torusﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟِﺖ ( ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟِﺖ (JET ) , ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺶ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺍﻳﻦ , ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ CFC ﺳﻮﺯﻥ ﺧﻢ ﺷﺪﺓ ﻳﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﺑﺮ- ﭼﻨﺒﺮﻩ، ﺻﻔﺤﺔ , ﻣﻜﺶ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳّﻂ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﻳﻰ (ﺍﻟﺒﺘﻪ) ﻧﺠﻮﻣﻰ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﺷﺖ...

عیب یابی سنسورهای خودرو

-بیشتر بدانید
ادامه مطلب مشخصات فني , در 206 های غیر مولتی پلکس این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند , ای عمل نمیکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط BSI محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود , با خراب شدن و نیم سوز شدن کویل شاهد موارد زیر هستیم: , نشانگر فشار تایر نوع هیبرید...

مشخصات فنی پژو 405 GLX

-بیشتر بدانید
مشخصات فنی پژو 405 GLX , نوع ترمز, هیدرولیک دو مداره قطری با تقویت خلائی , پژو 405 GLX مدل 6/89 ، کارکرد 119834 کیلومتر ، رنگ نقره ای ، دوگانه سوز....

انجمن تخصصی مکانیک

-بیشتر بدانید
انجمن تخصصی مکانیک - مباحث عمومی مکانیک - پاسخ به تمام سوالات فنی و تخصصی خودرو , حال با توجه به نوع موتور درصدی از گرمای ایجاد شده به کار مکانیکی تبدیل و بقیه , همچنین نیروی وسائل جانبی موتور ( نظیر میل سوپاپ یا پمپ روغن و , در قدم بعدی با تعویض سوزن کاربراتور این موتور ( موتور این خودرو ذاتا" با مخلوط....
لطفا جهت دسترسی به اطلاعات فنی، کاتالوگ پمپ و لیست قیمت پمپ روی محصول مورد نظر، آن کلیک نمایید , یک دیگر از راههای انتخاب پمپ نوع سیال می باشد به طور مثال: , نکاتی در مورد موتورپمپ های درون سوز (دیزلی-بنزینی-نفت بنزین) , فیلم آموزشی نحوه چک کردن پارامترهای تاثیر گذار در راندمان پمپ های دنده ای فیلم آموزشی نحوه....

شیرهای صنعتی

-بیشتر بدانید
14 فوریه 2008 , چه نوع متریالی برای PSV باید انتخاب گردد تا با شرایط فرآیندی مورد نظر هم خوانی , یکی از پارامترهای مهم در طراحی پایپینگ ، میزان افت فشار در هنگام عبور سیال از آن است , است ( مانند نزدیک زانویی و سه راهی یا خروجی پمپ ) توصیه نمی شود , رزوه های ریز روی دسته باعث می شود که حرکت سوزن شیر بازای چرخش....

پنل سهبعدی

-بیشتر بدانید
برای تهیه قطعات از این نوع بتن، دو شبکهٔ فلزی میل گردهای بهم جوش خورده در طرفین یک فوم قرار داشته و بتن با استفاده از پمپ بر روی این سطح پاشیده میشود , جلد دفترچه راهنما و مشخصات فنی پانلهای سه بعدی، در راه شناساندن آن سعی زیادی نموده است , عایق پلی استایرن که در تولید پانل های سه بعدی به کار می رود از نوع کند سوز می....

سوالات متداول

-بیشتر بدانید
ج) ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ سوز (Dual fuel gensets) , ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﻲ(Manual commander) وﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﻣﺎن دارای ﺑﺮد اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻪ در ﻧﻮع اول ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺎﻟﻮگ و در ﻧﻮع دوم , بازدید از پمپ روغن موتور دیزل ژنراتور و اطمینان از صحت عملکرد آن , پیدا كرده و بخش قابل توجهی از قراردادهای انتقال دانش فنی در كشورهای در حال توسعه را، به خود اختصاص داده است...

ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔ

-بیشتر بدانید
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر ﮔﺎزﺳﻮز و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب آن 21 , ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ، , ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨﯽ و , ﭘﻤـﭗ آب و ﺑﺮج ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻧ ﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻞ....

آنالایزرهای بیوشیمی را بهتر بشناسیم

-بیشتر بدانید
در ادامه سعی شده است که مهم ترین ملاحظات فنی انتخاب یک اتو آنالایزر بیوشیمی به , در داخل سرنگ نمونه بردار و به حرکت درآوردن غلطک پمپ های پریستالتیک است , آنها بستگی دارد و براساس محل مورد استفاده از دو نوع فلزی و پلاستیکی ساخته می شوند , وظیفه هدایت سوزن مکش را به داخل کاپ های معرف به عهده دارد باید دقیقا سوزن مکش....

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
10 طراحی شبکه های عصبی از نوع GMDH جهت ارائه مدل دینامیکی مخازن چند لایه مرکب , 18 طراحی پارامترهای سیستم کنترلی تراستر (Thruster) جهت چرخش هاور کرافت , 100 حل عددی جریان در کسکید پره های دو بعدی برای شبیه سازی یک پمپ محوری , 247 بررسی عددی و تجربی تنشهای وارده بر فراگ مستقیم سوزن ریل راه آهن بین شهری...

برق قدرت کنترل الکترونیک مخابرات تاسیسات

-بیشتر بدانید
خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد , این نوع کولر آبی نسبت به حجم هوادهی در واحدهای حجمی 2000 ، 3000 ، 3500 ، 40000 , دانلو ۱۰۱ رزومه فنی ۱۰۱ Best Tech Resumes دانلود کتاب نوشتن رزومه انگلیسی , کلیدهای آن شاخصها و پارامترهای مشخص كننده طراحی و انتخاب كلیدهای فشار قوی....

مرکز خدمات آزمایشگاهی

-بیشتر بدانید
نیروی انسانی علمی و فنی مجرب برای انجام و تحلیل آزمایش ها اشاره نمود خدمات علمی , برای تشخیص و شناسايی نوع تركیبات، كروماتوگرام آنالیت با كروماتوگرام...