محصولات داغشرکت پادرا بازیاب اسپادانا

-بیشتر بدانید
29 دسامبر 2016 , از لجن کنورتور به دلیل وجود اکسید آهن بالا در ساخت رنگدانه سرامیکی قهوه ای به , دانه بندی سرباره ها و مصالح سنگی طبق استاندارد سنگدانه های مورد مصرف در بتن , تعدادی گلوله فلزی که تعداد و وزن آنها در استاندارد مشخص شده است نیز داخل , بلوک زنی به روش ویبره بلوکها با ابعاد 495*150*190 میلیمتر ساخته شد...

ادامه در بخش فعالیتها

-بیشتر بدانید
ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی در کارخانجات سیمان، کاشی، سرامیک و سایر صنایع معدنی , الف) فعالیت های اصلاحی سطوح رینگ و غلطک ها به واسطه عملیات سنگ زنی شامل : , برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مکانیک کوره های دوار و آسیاب های گلوله ای...

تولید سرامیک به روش دستی

-بیشتر بدانید
73 فصل 4: لعاب زنی , سرامیک سرامیک ها را می توان به عنوان مواد غیرفلزي معدنی تعریف کرد سنگ آپسیدین که از سردشدن مذاب آتشفشاني ایجاد , در هنگام آسیاب، گلوله هاي آسیاب و بدنه نیز دچار سایش مي شوند، به نظر شما چه مشکلي در اثر این سایش...

محاسبه حجم آسیاب گلوله

-بیشتر بدانید
19 جولای 2016 , از خمیر گلوله های کوچکی به اندازه گردو بردارید و به شکل خرماهای درشت در دست , تکنولوژی مواد و سرامیک - تکنولوژی خردایشمحیط آسیاب کننده...

در و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺎﺷﯽ م ﺎداﻧﺎ ﺳﺮا آﭘ ﺷﺮﮐﺖ

-بیشتر بدانید
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ , ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭﻳﺎﻏﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ " ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻨﮓ , ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻱ ) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﺁﺳﻴﺎ ﻛـﺮﺩﻥ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺭﺳـﻴﺪﻥ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ " ﺗﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ ۶۳ , ﻟﻌﺎﺏ ﺯﻧﻲ Glazing ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻌﺎﺏ ﺯﻧﻲ ﻭ ﭼﺎﭖ ﻭ....