محصولات داغسرباز پارسی

-بیشتر بدانید
لقب اين پرنده، بركوت (Berkut) به معني عقاب طلايي است بال هاي سوخو ۴۷ رو به جلو ساخته شده تا كمترين ميزان نيروي پسا را داشته باشد و در مانورهاي هوايي عكس العمل....

د محمد نژاد

-بیشتر بدانید
544, شبیه سازی سیستم پخش بار الکتریکی در یک وسیله پرنده, د رحمتی, مجید اسفندانیان, دی- 81 , فلاحتی, مهدی چشمه قصابانی, اسفند- 81 558, حذف فعال نویز....

برق قدرت کنترل الکترونیک مخابرات تاسیسات

-بیشتر بدانید
از سوی دیگر، اگر تمامی اجزا مستقل از یکدیگر بودند، هیچ انتقال ارتعاشی وجود نداشت , درباره پدیدههای موجی با سرچشمههایی متفاوت با سر چشمه امواج صوتی حاصل میشود , برق از باد به تقلید از بال زدن پرندگان+تولید برق با کشیدن سیفون توالت , مفید در نظام مهندسی و نظارت و طراحی برقی نصب خازن در چند متری خط یا فیدر؟...

کتاب مخفیگاه فوق سری بشقاب

-بیشتر بدانید
او اظهار داشت که در جلسه ای سری بین متخصصان چند کشور قطعات آن شی جهت , منبع : کتاب مخفیگاه فوق سری بشقاب پرنده ها (منطقه 51) ، نویسنده : شاهین لطفی...