محصولات داغجدولباز on the App Store

-بیشتر بدانید
21 نوامبر 2016 , آیا می خواهید حافظه خود را تقویت کنید و از بیماری آلزایمر بدور باشید ؟ آیا می خواهید ورزش فکری و ذهنی داشته باشید ؟ آیا می خواهید اطلاعات عملی و....

ذهن کودکان را با این کتاب تقویت کنید

-بیشتر بدانید
, منطق و کار با حروف و کلمات می شود که در نهایت به افزایش مهارت های ذهنی انجامیده و , «جدول کلمات متقاطع»؛ «لبخوانی»؛ «معمای جیب شلوار»؛ «رانندگی در تعطیلات»؛....

راهنمای حل جداول

-بیشتر بدانید
=آس (درختی شبیه درخت انار- دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند- تکخال ، آش , =آهنگ موسیقی (شکن) , =از گیاهان دارویی (بابا آدم- پرسیاوشان-بلاده- بلادانه) , =پخ (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات) , =جدول محاسبات نجومی (زیج)...

جدول کلمات متقاطع

-بیشتر بدانید
جدول کلمات متقاطع جدولی است که کلمات را به شکل حرف به حرف قرار در آن قرار دارد و به عمد بعضی از خانههای آن خالی هستند که توسط کسی که حل میکند باید پر شود و این....