محصولات داغفصل چهاردهم : سير و بيمارى ها

-بیشتر بدانید
يك نوع روغن سير كه از خيساندن بريده هاى سير در يك روغن ديگر مثلا روغن سويا به , پس از له كردن سير آلى ئين موجود در سير كوبيده شده به صورت پودر و خشك در مى آيد , دو نوع روغن سير در ايالات متحده در دسترس مى باشد، يكى در كپسول و ديگرى در , گرماى بخار باعث تبديل آلى سين سير به محصولات جانبى حاوى گوگرد مى شود كه....

انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده آمریکا

-بیشتر بدانید
انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: United States , حق حضور بیشتری داده شود و انتخابات مستقل از کنگره و بدون نفوذ آن به اجرا درآید...

کابل افغانستان

-بیشتر بدانید
فرصت های تجاری با ماموریت ایالات متحده در افغانستان , بیانیۀ سفیر هوگو لارِنس شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل در ارتباط با حملات تروریستی....

رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا

-بیشتر بدانید
وی در حضور رئیس دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا اینگونه سوگند میخورَد: «من , مسلح، رئیس قوه مجریه و اداره کننده کشورو رئیس حزب، ضامن اجرای صحیح قوانین....

انتخابات در ایالات متحده آمریکا

-بیشتر بدانید
ایالات متحده آمریکا یک فدراسیون است که مقامات آن در سطوح فدرال (ملی)، ایالتی و محلی توسط , کمیسیون انتخابات فدرال که در سال ۱۹۷۵ در اجرای یکی از متممهای قانون....