محصولات داغفهرست واژههای متفاوت در فارسی افغانستان و ایران

-بیشتر بدانید
زبان فارسی مربوط به شاخه زبانهای هند و اروپایی است که در ایران، افغانستان، , بنجاره والا: فروشندهٔ دورهگرد; بَنجاره: غله فروش دورهگرد (از کلمه بانجارا هندی); بَه تکلیف مِیشَوید: به , فابریکَه: کارخانه (ایتالیایی); فارم مالداری: مزرعه دامداری («فارم» از انگلیسی) , سیگار: سگرت; سیگاری: سگرت کش; سیمان (فرانسه): سمنت (انگلیسی)....

سیمان ممتازان

-بیشتر بدانید
وب سایت سیمان ممتازان کرمان برترین تولید کننده سیمان ایران دارنده گواهینامه ce صادرات به اروپا , نرخ فروش سیمان , پس از مطالعات امکان پذیری فنی، مالی و اقتصادی، شرکت تحت شماره ثبت 5416 در تاریخ سال 1381 تاسیس و کارخانه در زمینی به....