محصولات داغدانشکده مهندسی مکانیک | مکانیک ضربهای و انفجار

-بیشتر بدانید
تحليل تنش پوستههاي مخروطي متاثر از فشار داخلي حاصل از انفجار1375 , مدلسازي و شبيهسازي فرآيند نفوذ گلوله در اهداف کامپوزيتي1378 بررسي , بررسي عددي تجربي رفتار بتن تحت تاثير بارگذاري با نرخ کرنش بالا و ارائه يک مدل ساختاري....

لیست ارائه مقالات پوستری دو روزه همایش

-بیشتر بدانید
14, 12, بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی نرخ کرایه حمل کشتیهای , 38, 36, بهینه سازی بار کمانش پوسته استوانه ای کامپوزیتی الیاف منحنی تحت , 41, 39, مطالعه عددی تأثیر پارامترهای هندسی تیوب شوک مخروطی انفجار زیر آب، بر....

قیمت روز فروش ورق کامپوزیت

-بیشتر بدانید
شبکه فروش ورقهای آلومینیوم کامپوزیت با برند های مطرح موجود در بازار ، وارداتی و تولید داخل دارای بیمه و گارانتی : ورق آلومینیوم کامپوزیت آلوتک....

پايگاه اطلاع رساني اساتيد

-بیشتر بدانید
دانشگاه اصفهان | University of Isfahan نام و نام خانوادگی : محمد حیدری رارانی Mohammad Heidari-Rarani دانشکده : فنی و مهندسی گروه آموزشی : مهندسی مکانیک...

ایمپلنت و انواع پروتزهای دندانی

-بیشتر بدانید
2 ا کتبر 2014 , این کار را می توان به وسیله بن کامپرسور که یک پیچ مخروطی شکل است , و این پدیده فیزیکی بوده همانند اتصال کامپوزیت به مینای دندان هر چه خلل و....

پر کردن و ترمیم کردن دندان: با کامپوزیت، آمالگام و هزینه آن

-بیشتر بدانید
در ادامه این روش ترمیم دندان با انواع مواد پر کننده مانند کامپوزیت ونیر دندان و , هندپیس از مخروط های فلزی که فرز نامیده می شوند برای برش مینا و خارج سازی , تعرفه....

پر کردن دندان با کامپوزیت و آمالگام

-بیشتر بدانید
پر کردن دندان با مواد کامپوزیت دندان،سفید و همرنگ، آمالگام، پرسلاین با لیزر، , یک مته که دندان پزشکان به آن هندپیس می گویند، از مخروط فلزی به نام فرز برای بریدن....

ایران ترجمه

-بیشتر بدانید
Increasing image compression rate using steganographyافزایش نرخ فشرده سازی تصویر با استفاده از نهان نگاری...

بیست و دومین کنفرانس سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک

-بیشتر بدانید
تحلیل نرخ برداشت مواد و فرسایش ابسار در میکرو سوراخ کاری تخلیه الکتریکی روی , بهینه سازی لایه چینی سازه کامپوزیتی مخروطی با استفاده از شبکه عصبی و....

ویدئو پروژکتور EPSON TW

-بیشتر بدانید
قابلیت تنظیم سطح افقی لنز، نرخ بالای کنتراست 120,000:1 و فن آوری 3LCD، این پروژکتور میان رده Full HD 3D را به بسیاری از فن آوری های پشرفته مجهز کرده، در....

پوکه ساختمانی

-بیشتر بدانید
24 فوریه 2015 , دیوار کامپوزیتی معدنی دیوارهای پیش ساخته ساختمانی کـامپــوزیـت معـدنی , پوکه ساختمانی در این گامه، دو مخروط و سه روانه گدازه پدیدار شده است...

اصل مقاله (987 K)

-بیشتر بدانید
30 نوامبر 2014 , در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ در ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻻﯾﻪ , دﻫﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ (ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ) ﯾﮑﺴﺎن، ﻫﺪف ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ ه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ˚ 37 , اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ (ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎرﮔﺬاري ﭘﺎﯾﯿﻦ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻔﻮذ...

تکنولوژی پلیمرها

-بیشتر بدانید
تکنولوژی پلیمرها - كامپوزيت و نانو كامپوزيت ها - معرفی محصولات و کاربرد پلیمرها , و آلومینا در راکتها ی تنیس ، مدار چاپی و دماغه مخروطی موشکاستفاده می شود[15]...

برق قدرت کنترل الکترونیک مخابرات تاسیسات

-بیشتر بدانید
نرخ خدمات سیم كشی ساختمان به عنوان نمونه این قرارداد در تاریخ ,,بین ,,,كه كارفرما نامیده میشود و شركت , به مدبریت ,,كه پیمانكار نامیده میشود منعقد گردید و در....

الکتروریسی

-بیشتر بدانید
شکل مخروط تیلور با تغییر قدرت میدان و متعاقبا دانسیته بار جت، از محدب به مقعر , همچنین با افزایش نرخ جریان و غلظت محلول پلیمر، قطر نانوالیاف افزایش می یابد...
هواده اسپلش، سوپر اسپلش، ايرجت، سوپر فورس، ونچوري، Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter...

افزایش مقاومت پوستههای مخروطی با نانو الیاف

-بیشتر بدانید
20 آوريل 2015 , به گزارش سرویس فناوری ایسنا، پوستههای کامپوزیتی مخروطی و , شمار میآید چرا که نرخ تغییر شکل پوسته در بارهای بالاتر از بار کمانش با شدت....

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
13 طراحی بدنه واگن مسافری قطار، با استفاده از کامپوزیت ه 14 طراحی بهینة چند , 93 رفتار دینامیکی سازه های بتونی در برابر نرخ کرنش های حاصل از انفجار 94 دستگاه , 137 تحلیل غیر خطی کمانش پوسته های مخروطی چند لایه 138 تحلیل عددی سه....

اصل مقاله

-بیشتر بدانید
کامپوزیتی ایجاد شده حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم روی فوالد , منحصر به فرد این روش ضخامت زیاد پوشش، نرخ رسوب , و شکل نوک الکترود مخروطی بود عملیات ذوب....

توسعه کاربرد فناوری نانو درصنایعکشور

-بیشتر بدانید
دانشگاه صنعتی اميركبير: افزایش مقاومت پوسته های مخروطی با نانوالياف , نانو در صنعت كامپوزیت و پليمر , زيرا نرخ تغییر شکل پوســته در بارهای باالتر...

دوره 2، شماره 4، 1394

-بیشتر بدانید
نتایج برش پانچ در نرخ کرنشهای مختلف نشان میدهد که با افزایش سرعت بارگذاری، , به نفوذکننده سرتخت و بیشترین انرژی جذب شده توسط نفوذکننده مخروطی میباشد...

مکانيک

-بیشتر بدانید
مدلسازي منحني هاي تنش سيلان فشاري آلياژ منيزيم TK60در دماهاي بالا و نرخ کرنش هاي مختلف کامراني امين , تحليل پوسته هاي مخروطي کامپوزيتي تحت بار ديناميکي...

Download PDF

-بیشتر بدانید
ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﭘﺎس، رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي TiC راﻧﺸﺎن داد , و ﭘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ ﺷﯿﺎردار ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع mm 3 , ﺗﺤﺖ ﻧﺮخ ﮐﺮﻧﺶ mm/s 3 - 10 اﻧﺠﺎم...

اقتصاد ایران آنلاین

-بیشتر بدانید
27 ا کتبر 2014 , کار با این دستگاه بسیار ساده است و تنها با گذاشتن میوه روی سری مخروطی دستگاه و با یک اشاره کوچک دستگاه شروع به کار می , اجراء نما کامپوزیت...

اصل مقاله (1319 K)

-بیشتر بدانید
های تغییرشکل با نرخ کرنش باال پیش بینی نماید , کروی و مخروطی به صفحه فلزی ضیخیم را بیه صورت دو , مخروطی به صفحه کامپوزیتی را به صورت سیه...

وایر کات

-بیشتر بدانید
انتخاب پارامترهای مناسب بهمنظور رسیدن به زبری سطح مورد نظر و یا حداکثر نرخ , یا از ساختارهای کامپوزیتی با مقدار بالای Zn در سطح سیم (بهعلت اینکه سطح سیم , تا مقدار مناسبی به سیم زاویه بدهد، تا شکل مخروطی را در حین ماشینکاری ایجاد نماید...