محصولات داغبندر دیلم لایروبی میشود

-بیشتر بدانید
17 مه 2016 , خلیج فارس: فرماندار شهرستان دیلم گفت: فاز دوم لایروبی خور و آبراه دریایی بندر دیلم با اولویت افزایش طول موج شکن در دهانه این نقطه در آینده نزدیک....

ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ

-بیشتر بدانید
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﻡ ﻣﻮﺝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ , ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ، ﺍﻟﻒ: ﻣﻮﺝﺷــﻜﻦ ﺗﻮﺩﻩ ﺳــﻨﮕﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ (ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳــﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺳــﻨﺘﻲ) ﻭ ﻣﻮﺝﺷﻜﻦ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮕﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ....

شاهزادهنشین موناکو مرتفعتر میشود

-بیشتر بدانید
23 ژانويه 2017 , رنه بوشه درمورد موج شکنی که از بندر هرکول محافظت می کند، می گوید: «در مقابل موج شکن های قدیمی، عمق آب ۴۵ تا ۵۵ متر است برای ما امکان پذیر نبود....

ساخت بزرگترین موجشکن ایران در جاسک هرمزگان

-بیشتر بدانید
6 دسامبر 2016 , ساخت بزرگترین موجشکن ایران در جاسک هرمزگان , دیگر ساخته میشود و امروز صبح 200 واحد مسکونی ساخته شده را در منطقه دوم ولایت تحویل کارکنان....

همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها »

-بیشتر بدانید
16 جولای 2014 , از مزیتهای دیگر این نوع موج شکن ها نسبت به سایر انواع موج شکن های تودهسنگی، می توان به کاهش بالاروی موج در بالای سطح ایستابی، کاهش سرریزی....

مقاله اجرای موج شکن های سنگی از طریق دریا

-بیشتر بدانید
از محیط آرام ایجاد شده بوسیله بازوهای موج شکن استفاده های دیگری نیز می شود که از آن جمله می توان باراندازی , و باربرداری و عملکرد ای من شناورها و نیز حفاظت از....
در اﺟراى ﻣوج ﺷﮑن از ﺧﺷﮑﯽ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﻣ ﺳﺗﻘﯾم از ﮐﺎﻣﯾون ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑوﻟدوزر در درﯾﺎ رﯾﺧت ﻣﺷﮑل ﺟداﺷدﮔﯽ : رﯾﺧﺗن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﻧﮕﯽ اﻏﻟب ﻣ ﺷﮑل ﺟداﺷدﮔﯽ ﺳﻧﮕداﻧﮫ ھﺎ را دارد...

ساخت موج شکن و محافظت از ساحل

-بیشتر بدانید
شن های ساحلی به همراه موج ها به بنادر و کناره های آب کشیده میشوند و این بندرگاه ها را پر میکنند این معضل باعث کاهش عبور و مرور کشتی ها و افزایش هزینه های تعمیر و....

: پایداری سازههای کنار آبی

-بیشتر بدانید
سازههای مهندسی که در سواحل دریا با بخشهای کم عمق آن احداث میشود، بسیار متنوع است و , این بخش معمولا کوچکترین قطعات سنگی بکار گرفته شده در موج شکن را در خود....

موج شکن اسکله صیادی خارگ اصلاح میشود

-بیشتر بدانید
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: موج شکن اسکله صیادی خارگ اصلاح و ترمیم میشود به گزارش «خلیج فارس»؛ محمد راستاد ظهر یکشنبه در نشست بررسی....

مقاله در مورد طراحی موج شکن

-بیشتر بدانید
5 ژانويه 2017 , طراحی لایه فیلتر : طراحی براساس وجود یک لایه فیلتر انجام میشود , مقاله در مورد طراحی موج شکن - sazfileir/2017/01/01/723146/ Im Cache4 روز....

احداث ۳۰۰ موج شکن در سواحل جنوبی کشور توسط سپاه

-بیشتر بدانید
5 فوریه 2016 , فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به احداث ۳۰۰ موج شکن در سواحل جنوبی ایران گفت: از این تعداد، ۵۳ موج شکن در هرمزگان ایجاد میشود...

قالب تتراپاد ، موج شکن

-بیشتر بدانید
از محيط آرام ايجاد شده بوسيله بازوهاي موج شكن استفاده هاي ديگري نيز مي شود كه از آن جمله مي توان باراندازي , و باربرداري و عملكرد ايمن شناورها و نيز حفاظت از تسهيلات....

جزیره های نخلی دبی، بزرگ ترین جزایر مصنوعی جهان

-بیشتر بدانید
4 فوریه 2016 , گروه تحقیق به این نتیجه رسیدند که مکان انتخاب شده مناسب است و خطرات ناشی از امواج دریا بر اثر جزر و مد را کاهش میدهد ساخت موجشکن ۱۱ کیلومتری....

موج شکن و انواع آن

-بیشتر بدانید
موج شکن های قائم از یک دیوار تشکیل می گردند که روی زیر بنایی از سنگ ریزی با سنگ , مثلا در جایی که کارهای ساختمانی در دست اجرا است می توان از این موج شکن ها....

ساخت بزرگترین موجشکن ایران در جاسک هرمزگان

-بیشتر بدانید
6 دسامبر 2016 , فرمانده نیرویدریایی از ساخت بزرگترین موجشکن ایران در سواحل جاسک , اظهار داشت: سواحل مکران از مهمترین سواحل کشور محسوب میشود، چون ما را به....

اسفند ۱۳۹۴

-بیشتر بدانید
زیرا موج شکن های سکویی عموماً با شیب وجه جلویی تیزتر و سنگ های آرمور نسبتاً کوچکتر ساخته میشوند تغییر نیمرخ در برابر شرایط امواج منجر به ایجاد یک نیمرخ....

نتایج جستجو برای ' موج شکن '

-بیشتر بدانید
عمدتاً موج شکن های شناور به صورت سازه هایی با شش درجه آزادی ساخته می شوند اما در , خرابی حاصله از زلزله، می توان با اضافه نمودن مصالح مناسب آن را به حالت اولیه اش....

تعاریف اولیه طراحی وب سایت

-بیشتر بدانید
در واقع این صفحه یکی از صفحات زیرمجموعه وب سایت موج شکن به حساب میآید که آدرس , یک فروشگاه میتواند با در اختیار داشتن وب سایت علاوه بر نمایش محصولات،....

اﯾﺮان ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻬﺎی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﻨﺎور ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻫﺎی

-بیشتر بدانید
ز ﻣـﻮج ﺷـﮑﻨﻬﺎی ﻧـﻮع دﯾﮕـﺮ ﺑﺨـﺼﻮص ﻧـﻮع ﺷـﻨﺎور در ﺳﺮاﺳـﺮ آﺑﻬـﺎی ﺟﻬـﺎن در ﺣـﺎل ﮔـﺴﺘﺮش ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻣﻮﺟـﺸﮑﻦ ﺧـﺼﻮﺻﺎ " زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ اﻣـﻮاج ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﺮﺗﻔــﻊ و ﻃﻮﻓــﺎﻧﯽ ﻧ ﺒﺎﺷــﻨﺪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ در....