محصولات داغمتالورژی دیتا metallurgydata

-بیشتر بدانید
سخت تر از الماس،نیترید بور،مواد ساینده و پولیش فیلم نانو عایق , تولید نانو ذرات با کمک میکرو ارگانیسم ها فیلم فورج , پاشش حرارتی-تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتیHVOF , پوشش به روش مکانو شیمیایی -کاربید تنگستن روی سطوح...

مقالات پذیرفته شده

-بیشتر بدانید
91, 2579-IMES-CONGR, اثر نوع و درصد چسب سرد بر استحکام گندله تولیدی از , نانوذرات آلومینا در محلول آبکاری نیکل- بور الکترولس بر میزان شرکت نانوذرات در , دهی مایع و عملیات آستمپرینگ بر میکرو ساختار و خواص سایشی فولاد 34Cr Ni Mo6 , بررسی تاثیر کاهش اندازه ذرات سیلیس در تولید نانو پودر کاربید سیلیسیم....

نانوکاتالیستهای پیشرفته

-بیشتر بدانید
توسعه سریع روشهای تولید نانوساختارها موجب پدیدار شدن انواع پیشرفته , 9 : مزایای استفاده از میکرو رآکتورهای کاتالیستی در صنعت و روشهای ساخت آن , روش استفاده میکنند: گرم کردن کاربید تیتانیوم، عملیات حرارتی اکسید تیتانیوم , پودر گوگرد را گرم کرده یا از روشهای کندوپاش/کاشت یونی با جریان یون S+ استفاده کردند...

فروش کربنات کلسیم

-بیشتر بدانید
, اکسید بور اکسید بیسموت اکسید باریم اکسید پتاسیم اکسید پلاتین , همچنین از نظر دانه بندی یا مش بندی قابل تولید در سایز های میکرو تا نانو می باشد که از , از پودر کلسیم کربنات در تولید قرص های کلسیم, خمیر دندان, بسیاری از مواد غذایی, , صنایع شیمیایی : تولید کربنات سدیم و بی کربنات سدیم, کاربید کلسیم,....
بور (به انگلیسی: Boron ) با نماد شیمیایی B نام یک عنصر شمیایی با عدد اتمی ۵ است , او پس از آنکه به اندازهٔ کافی بور تولید کرد و مطمئن شد که یک عنصر جدید است بر , افزایش مقاومت سرامیکها و یا در سامانههای میکرو الکترومکانیکی استفاده کرد...

بهنام لطفی

-بیشتر بدانید
رفتارسایش دمای بالا در پوشش های میكرو و نانوساختار پاشش پلاسمایی Cr2O3 , محسن , پوشش نانو كامپوزیتی Al-TiB2 حاصل پاشش سرد از پودر آلیاژسازی مكانیكی شده , ارزیابی مقاومت به خوردگی روكش كامپوزیتی استلایت 6- كاربید بور تولید شده....

کنفرانس های انجمن

-بیشتر بدانید
20-بررسي اكسيداسيون پودر هيدرايد تيتانيم(TiH2) به روش وزن سنجي , 40- بررسي تجربي پايداري شعله درمحيط متخلخل تركيبي فلزي - كربيد سيليسيم , 57- تاثير پارامترهاي احتراق برروي توليدNox در كوره يك بويلر نيروگاهي , موثر بر پايداري احتراق مخلوط استوكيومتريك پيش اختلاط متان - هوا در يك محفظه احتراق ميكرو...

زنگ تفريح شيمي

-بیشتر بدانید
بور در جدول تناوبی عناصر در کنار کربن جای گرفته است , تا قرن نوزدهم میلادی، از شیمی آهسته برای تولید سرب سفید، رنگدانهای که به طور گسترده در تاریخ هنر به....

ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ F108 F1 F

-بیشتر بدانید
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش رﺳﻮب دﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﻔﺎﯾﯽ، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯿﺰاده F13 14 ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ pH , 71 ﻣﺸﺨﺼﺎت رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﺎﻓﻮق ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ روش ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر رﺿﺎ ﭘﻮررﺿﺎ، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ , ﮔﺬاري رﻧﺪوم و ﺑﯿﻦ ﻓﺎزي ﮐﺎرﺑﯿﺪﻫﺎي , ﺑﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮك، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﮐﺒﺮي F90 91 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻟﮏ ﻣﮕﻨﺖ ﻫﺎي B 14 , ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﯿﮑﺮو - ﻧﺎﻧﻮ...

کاربید کروم و 6

-بیشتر بدانید
درصد وزنی پودر کاربید کروم اضافه شد و با روش پاشوش حرارتوی , پوشش هایی از نن آلیاژها پایه کبالت بور رو سوطح , پوشش ها تولید شوده بوا ایون روش دارا مقاوموت بوه , میکرو سختی از دسوتگاه ریزسوختی سونج ویکورز سواخت شرکت Buheller...
تقويتكنندهاي مورد استفاده عبارتند از كاربيدها، بوريدها، نيتريدها و كربن , رشته تقویت کننده شیشه ایی ، کربنی و آرامید گاه از بور ، کاربید سیلیسیم و اکسید , يکي از روشهاي مبتني بر متالورژي پودر، روش پرس با سينتر همزمان است که در طي آن , نانو و یا میکرو سه موضوع مستقل باید مورد توجه قرار گیرد: انتخاب اجزاء، تولید،....

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
33 تأثیر زمان نگهداری ژل بر خواص پودر نانومتری هیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش سل ژل , پودر ZrO2-3mol%Y2O3 بر رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی کاربید بور , 88 بررسی میکرو رآکتور غشائی سرامیکی جهت اکسیداسیون جزئی متان...

شماره ۱۹۲

-بیشتر بدانید
از مهمترین اهداف ســتاد نانو توليد ثروت از طریق تجاري ســازي محصوالت فناوري نانو , پودر فوالد/ نانو کاربید تیتانیوم آريا نانو طیف , فیبر میکرو استخراج با روکش نانو ساختار فرا پلیمر هستی , دوپ شده با عناصر آهن و بور نانو فناوران خاور...

روشهای سنتز پودر کاربید بور

-بیشتر بدانید
کاربید بور مده مهمی برای تولید سایر بوریدها می باشد و این ماده در واکنش های بورونایزینگ مواد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد...

پودر فلزات

-بیشتر بدانید
19 ساعت قبل , پودرآلومینیوم پودرآهن پودرمس پودرنیکل پودرکبالت پودرسیلیسیم پودرتنگستن پودرمنیزیم پودرتیتانیم , گران محترم میرساند که این شرکت قابلیت تولید پودر فلزات آلومینیوم، سرب و قلع را با دانه بندی , برون کارباید...

1395 / 6 1/ دوﺷﻨﺒﻪ 8:30

-بیشتر بدانید
22 آگوست 2016 , ﭘﻮدر ﮐﻒ درﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ B : ﺳﺨﻨﺮان: ﻟﯿﻼ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ ﻋﻨﻮان: ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ , اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن داروﻫﺎي آﺗﻨﻮﻟﻮل ٬ ﮐﺎرودﯾﻠﻮل و ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﺑﺎ روش ﻣﯿﮑﺮو اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ , ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮود ﮔﺮاﻓﯿﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﭘﻼﺳﻤﺎي , ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺟﺪاﺳﺎزي ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات از آب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ي ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﺎرﺑﯿﺪي...

پروژه ها و مقالات علمی

-بیشتر بدانید
بررسی اثر متغیرهای تولید و عملیات حرارتی بر روی مشخصات ساختار، فصل , اثر اتمسفر محیط و سرعت حرارت دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم , مقداد کربلایی جعفر, علیرضا میرحبیبی, مرتضی تمیزی فر, "تولید میکرو الیاف , "بررسی اثر ترکیب مواد اولیه و زمان حرارت دهی در سنتز نانو سیمهای کاربید بور با....

بررسی چگالش پودر نانوکامپوزیت SiC

-بیشتر بدانید
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺨﺘﻲ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻤﺸﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار , اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ و ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺑﻮر، از اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد , ﺳﻨﺘﺰ ﺧﻮد اﺣﺘﺮاﻗﻲ، روﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮﻛﻴﺐ , ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﻮدر ﺳﻨﺘﺰ و اﺳﻴﺪ ﺷﻮﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه AccuPyc....

کاربید بور

-بیشتر بدانید
فرآیند کربوترمال یک روش اقتصادی جهت تولید پودر کاربید بور میباشد در این تحقیق با استفاده از روش کربوترمی و مواد اولیه ارزان قیمت صنعتی، پودر کاربید....

نانو مغناطيس [آرشیو]

-بیشتر بدانید
1 آگوست 2011 , هادیها ، کاربیدهاي فلزي و فلزات خالص هم در حال توسعه می باشند , 1) افزایش نانو ذرات اکسید آلومینیم به آلومینیم فلزي که باعث تولید ماده , مغناطیسی هم مورد استفاده هستند ، اما چون با کاهش ابعاد ذره هاي پودر ، کیفیت قطعات , این عمل در مقیاس میکرو غیرممکن است زیرا در مقیاس میکرو نمی توان یک اتم را از جایش خارج...

کامپوزیت

-بیشتر بدانید
4 روز پیش , تقویتکنندهای مورد استفاده عبارتند از کاربیدها، بوریدها، نیتریدها و کربن , دهد رشته های پیوسته شامل کربن ، کاربید سیلیسیم ، بور ، آلومینا و فلزات دیر گداز , پودرهای نانو کامپوزیتی نیز وجود دارند که شامل چندین نوع پودر گوناگون با , به طور کلی سه روش برای تولید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری وجود دارد...