محصولات داغﭼﻜﻴﺪه

-بیشتر بدانید
راهکارهایی برای تبدیل طرح موج شکنهای بنادر کوچک به محوری برای توسعه نوار , IPPDبررسی و تحلیل سه دیدگاه مدیریت فرآیند طراحی و ساخت 1ـ سلسله , با روش تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی: پروژه موج شکن های طرح توسعه بنادر کوچک چند منظوره ,, تحلیل هیدرودینامیکی حرکت شناور کاتاماران به روش جریان پتانسیل اختاللی....

همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها »

-بیشتر بدانید
16 جولای 2014 , تا حدود ۵۰ سال گذشته، موج شکن های توده سنگی در آبهای کم عمق ساخته می شدند , انرژی موج توسط شکست موج بر روی سکو و همچنین نفوذ جریان در سنگ تلف , فرآیندهای مطرح در پایداری سازه های ساحلی در مقابل برخورد امواج در قالب یک....

نسخه قابل چاپ

-بیشتر بدانید
A-10-157-1 احتمال بالاروی، سرریزی و آنالیز حساسیت پوزه موجشکن توده سنگی , A-10-150-1 ارزیابی الگوریتم ترکیبی ژنتیک فازی در فرآیند پایش سلامت , و باربری جانبی در فنداسیون یک سکوی تک پایه بتنی تحت اثر بار موج ، جریان و باد....

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان: صنعت دریانوردی جریان ,

-بیشتر بدانید
29 سپتامبر 2016 , به گزارش خبرنگار ایرنا حسین چراغی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از دریانوردان نمونه استان با تبریک به مناسبت فرارسیدن روز جهانی دریانوردی....

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
شبیه سازی عددی میدان جریان حاصل از برخورد امواج در مقابل یک موجشکن کیسونی , تصفیه شیرابه محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از فرایند انعقاد - لخته سازی...
, شبیه¬سازی عددی جریان¬های عمود بر ساحل، طه کاظمی خالدی، کاربردی، دانشگاه تهران، , عددی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن شناور همراه با ستون مایع نوسان کننده، مریم , و عددی فرآیند تغییر شکل موج در محدودهی نزدیک ساحل، مسعود محموداف، کاربردی،....

مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و ,

-بیشتر بدانید
ﺖ ﺟﺮﻳﺎن 63 ﺟﺪول -)6( ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺰش وزﻧﻲ، cw ﺟﺪول ) 7( اﺑﻌﺎد ﺷﻴﺐ ﺷﻜﻦ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ 68 93 , ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﻴﭽﺎﻧﺮود و ﭘﻬﻨﺎي آن در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ , ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ...

همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها

-بیشتر بدانید
تا حدود ۵۰ سال گذشته، موج شکن های توده سنگی در آبهای کم عمق ساخته می شدند , شیب و باقیمانده آن از طریق عبور جریان از داخل محیط متخلخل، انعکاس امواج به سمت دریا و , فرآیندهای مطرح در پایداری سازه های ساحلی در مقابل برخورد امواج در قالب یک شمای....

نتایج جستجو برای ' موج شکن توده سنگی '

-بیشتر بدانید
موج شکن ها جهت محافظت از فعالیت های بندری در مقابل امواج، طوفان و جریان های , اخیر منجر به بازنگری و ارزیابی دقیق تر فرآیند اندرکنش موج- سازه گردیده است و در این....

فرآیند طراحی وب سایت

-بیشتر بدانید
طراحی وب سایت به گونههای مختلفی صورت میگیرد که در بخش بستههای پیشنهادی به تفصیل در مورد آنها توضیح داده شده است در واقع وب سایت ها به صورتهای....

پاو وینت بررسی احداث موج شکن | وبلاگ 24

-بیشتر بدانید
پاو وینت بررسی احداث موج شکن در 59 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx 1- مقدمه فرآیند احداث موجشکن سنگی دارای متغیرهای فنی و اقتصادی متعددی است که....

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﺮﯾﺎن

-بیشتر بدانید
18 فوریه 2013 , ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﺮﯾﺎن، رﺳﻮب ﮔﺬاري و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﯽ , ﮐﺪﻣﻘﺎﻟﻪ , ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﯿﺸﺮوي در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ 30 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ 40 ﻫﺰا...

عصر بازار

-بیشتر بدانید
20 جولای 2016 , این در حالی است که به گفته ترکان، موج شکن غربی این بندر هم تا پایان راه، 800 متر را پیش رو دارد وی ادامه داد: فعالیت شبانه روزی در موج شکن های بندر کاسپین برای سرعت , عوامل کارآمدی بازار ایران جریان تجاری ایران به کدام سمت میرود؟ , پیام مثبت صندوق بینالمللی پول به ایران فرایند سرمایه گذاری در ایران....

موج شکن مستغرق

-بیشتر بدانید
معادله خط ساحلی با توجه به تغییر فاصله موج شکن مستغرق نفوذ ناپذیر ازساحل , مهم ترین مزیت این سازه ها این است که فرایند حفاظت ساحل را بدون اینکه در منظره طبیعی , عصبی مصنوعی در پیشبینی جریان ناشی از موج عبوری روی موجشکن مستغرق....

سونامی

-بیشتر بدانید
لبه پيشرونده سونامي شبيه موج شكن است اما به طور متفاوتي رفتار مي كنند , فرآيند پرشيب شدن موج،شبيه شكافتن شلاق نوك تيزشونده است , پيشروي مد،موجي(يا امواجي)از آب را تشكيل مي دهد كه برخلاف جهت جريان،به سمت بالاي رودخانه حركت مي كند...

موج شکنا

-بیشتر بدانید
شکست موج، باعث ایجاد پدیدههایی در ناحیهٔ شکست میشود که شامل جریان موازی ساحل، , از اسکلهها و سایر سازههای ساحلی، موجشکن ساخته میشود تا انرژی موج کاهش یابد , این فرایند، منجر به ایجاد یک برآمدگی در نزدیکی خط شکست میشود که پشتهٔ دور از....

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي روﮔﺬري ﻣﻮج در

-بیشتر بدانید
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻮﺟﺸﻜﻦ ﻫﺎ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ , رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﻣﺪﻟـﺴﺎزي ﻋـﺪدي ﻓﺮاﻳﻨـﺪ روﮔـﺬري ﻣﻮج ﻫﻨﻮز ﻛﺎر , اﻳﻦ ﻣﺪل، ﻣﻴﺪان ﺟﺮﻳﺎن را در ﻻﻳﺔ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ آرﻣﻮر ﻳﻚ ﻣﻮﺟـﺸﻜﻦ...

سايت شرکت نفت خزر

-بیشتر بدانید
توالی رسوبی نهشته شده در سواحل خزر حاصل فرایند حمل رودخانه های محلی بوده و از نظر , دیگر جریان آبهای موازی با ساحل(longshore current) نواحی ساحلی را تحت تاثیر قرار , حتی المقدور با ایجاد موج شکن های ساحلی(سنگ چین کردن سواحل) امن تر گردند...

وبلاگ عمران آذربایجان

-بیشتر بدانید
1-بررسي آزمايشگاهي تاثير طيف انرژي موج بر راندمان موج شكن شناور پانتوني 2-Effects of , 73-مدلسازي عددي انتقال رسوب در كانالهاي دسترسي بنادر تحت اثر موج و جريان , 90- فرايند تغييرات سطوح چگالي و سيستم چند لايه اي در تنگه هرمز...