محصولات داغدستگاه تراش

-بیشتر بدانید
زیرا وقتیکه سرعت برش بیش از حد لازم باشد باعث مستهلک شدن سریع ابزار و خراب شدن کار میگردد سرعت برش کمتر از حد مجاز موجب کندی کار و در نتیجه عدم تولید....

فروش ماشین آلات نورد میلگرد

-بیشتر بدانید
15 مه 2016 , فروش کارخانه آب معدنی و آب آشامیدنی در قزوین , cast برای ذوب ضایعات الومینیوم بدون مخلوط شدن آهن و روی و مس کوره های احیا برای پودر , برای کرل کردن یا خم کردن لبه های سر و کف قوطی های چهارگوش قیمت , کوره ذوب الومینیوم : از ظرفیت 500کیلوگرم الی 60000کیلوگرم , فروش چند دستگاه فرز و دریل رادیال...

صنایع ماشین سازی

-بیشتر بدانید
تولید کمپرسورهای صنعتی و معدنی و تجهیزات جانبی , فروش و واردات ماشین آلات پانچ و لیزر و خم-واردات ماشینهای تراش و فرز و تعمیر و نگهداری ماشین آلات....
16 آگوست 2014 , ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ 61 ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ؛ ﺩﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﻮﻻﺩ 63 ﺧﻢ ﺷﺪﻥ , ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ 800 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻞ ,, ﻭﯼ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ 174 ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰﯼ ، ﻓﻠﺰﯼ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻫﺎﯼ....

13/ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ

-بیشتر بدانید
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺟﻬﺎﻱ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ، ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﻭژﻛﺘﻮﺭ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺲ)، ﻛﺎﻭﺷﻜﺎﺭ ﻣﻌﺪﻥ (ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺭﻭﻱ) , ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﭘﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ , ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺯ , ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻢ 6 ﻣﺘﺮﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 1 ﺧﻤﻜﺎﺭﻱ 194 ﻛﻮﺭﻩ ﺧﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﺒﺸﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 1 ﺧﻤﻜﺎﺭﻱ 195 , ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﻴﺰﻩ ﮔﺮﻡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﺁﻫﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻏﻮﻃﻪ ﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻓﻠﺰ ﺭﻭﻱ ﻣﺬﺍﺏ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺍﺯ...

شهرک صنعتی امیرکبیر

-بیشتر بدانید
فروش دیزل ژنراتور از 10 الی 2000 KVA انواع دیزل ژنراتور با ظرفیت ها مختلف از , برقی اسکرو از مارک های اطلس کوپکو و اینگرسولند و همچنین تجهیزات معدنی بفروش , و تزریق قطعات پلاستیکی تا وزن یک کیلوگرم خدمات فرز CNC و قطعات دقیق , 2متری و یک دستگاه ورق خم کن هیدرولیک 22 متری پایه فولادی ( سفارشی ساخت ) و....

دانشگاه علمي

-بیشتر بدانید
, همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سنديكاي آسانسور و پله برقي در دانشگاه كوشا , 1- کارگاه ماشين افزار : اين کارگاه دارای : دستگاه و ماشين تراش ،فرز ،اره سنگ , این کارگاه دارای مساحت 200 متر مربع و ظرفیت 60 نفر می باشد , در اين کارگاه ، کار ساخت و توليد قالبهای مختلف صورت مي گيرد از جمله قالب برش ، خم ، فرم ، کشش و...

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

-بیشتر بدانید
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ٢٧ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺴﺘﻦ , ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮔﺮد وﻏﺒﺎر و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻻﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﻧﺒﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺟﻮد دارد؟ ٢۴...