محصولات داغ(بله:محاسبه بار دینامیکی جرثقیل); ضریب منطقهای، رفتار و اهمیت برای سوله , طراحی میل مهار(sag rod); ارائه طرحی با حداقل دورریز ورق; ارائه دفترچه محاسبات کامل سوله , فرض کنیم نسبت تنش در یک ستون با ابعاد جان۰٫۶×۹۰ و ابعاد بال ۱×۲۰ کمتر....

ساخت سوله Archives

-بیشتر بدانید
(محاسبه بار دینامیکی جرثقیل) , میل مهارهای عرض لاپه ها را در فواصل معینی به یکدیگر متصل می کنند میل مهارها که عمود بر امتداد لاپه ها در سقف قاب شیبدار اجرا می....