محصولات داغدرب و پنجره دوجداره بایگانی

-بیشتر بدانید
پروژه پنجره دوجداره , طراحی, تولید و نصب درب و پنجره دوجداره با نهایت دقت و ظرافت انجام می گیرد تا طول عمر درب و پنجره , صرفه جوئی در مصرف انرژی به کمک درب و پنجره های دو یا سه جداره یو پی وی سی , این شرکت در حال حاضر با ظرفيت تولید سالانه 17000 تن، و با استفاده از دوازده خط توليد و سی و شش قالب در انواع سه محفظهاي،....

ÂTì tk¹¿¶ ¾ºI«Ä ³Iº ¾M

-بیشتر بدانید
آن را که سالیان است به تن کلیه نهادها و NGO ها اشک حسرت ریخته را دارد در 40 سال قبل کشور و دولت ژاپن پایه های اقتصاد و تدوین اصول تجارت و صنعت را به بخش خصوصی , نمونه در خط تولید را پشت سرگذاشت , کاهش دما، انرژي مورد نیاز براي تولید آسفالت , که به نوبه خود در رأس برنامه صرفه جویی در وقت کارکنان هستند را کاهش...

ماهنامه فناوری نانو

-بیشتر بدانید
با راه اندازی خط توليد داروي سينادوکس وزوم , Limulus سيس تم های برون تن - روش آزمون , نفت و انرژی 4 , گفتني است، نهادهای ترويجي برتر در انجام پروژه های ترويجی ستاد نانو در اولويت قرار خواهند , صرفه جويي شود , محققان اين کار با اس تفاده از روش س ل-ژل نانو , به روش بليتز و همکاران، نانو سيليکای سنتز شده...

مروری بر مبانی طراحی و ویژگی های روسازی بتن غلتکی

-بیشتر بدانید
بندی ویژه برای بتن غلتکی )خط توپر( مشابه دانه بندی الیه , صرفه تر از روسازی های بتن معمولی و آسفالتی چندالیه است صرفه جویی , قادر به تولید مقاومت مکانیکی 55 و , همچنین محققین دریافتند که افزودن ژل میکروسیلیس بطور قابل مالحظه ای , تن معمولی، برای میزان سیمان یکسان، تراز مقاومت فشاری بدست آمده در اینجا...

پنجره دوجداره بایگانی

-بیشتر بدانید
پروژه پنجره دوجداره , طراحی, تولید و نصب درب و پنجره دوجداره با نهایت دقت و ظرافت انجام می گیرد تا طول عمر درب و پنجره دوجداره و , صرفه جوئی در مصرف انرژی به کمک درب و پنجره های دو یا سه جداره یو پی وی سی , این شرکت در حال حاضر با ظرفيت تولید سالانه 17000 تن، و با استفاده از دوازده خط توليد و سی و شش قالب در انواع سه....