محصولات داغدستورالعمل غربالگری سندرم داون و استاندارد های فنی

-بیشتر بدانید
استاندارد ها و الزامات آزمایشگاهی برنامه غربالگری سندرم داون به نام خدا آزمایشگاه های شرکت کننده در این برنامه شامل آزمایشگاه های منتخب سطح 1 جهت تهیه و ارسال....

تست های غربالگری دوران بارداری

-بیشتر بدانید
برای هر خانم باردار به طور کلی احتمال داشتن فرزندی با نقایص مادرزادی وجود دارداگرچه این احتمال خیلی زیاد نیست اما با انجام تست های غربالگری می توان تا حد زیادی به....

غربالگری بایگانی

-بیشتر بدانید
یکی از مهم ترین مزایای غربالگری در دوران بارداری تشخیص جنین های مبتلا به سندرم داون , غربالگری به این منظور در دو مرحله سه ماهه اول و سه ماهه دوم بارداری انجام خواهد شد،....