محصولات داغسنگزنی، آیین سنتی عزاداری روستای درخش درمیان

-بیشتر بدانید
10 ا کتبر 2016 , وی خاطر نشان کرد: همچنین مراسم سنگ زنی درخش به شماره 626 در فهرست میراث , دکتر روحانی در همایش روز ملی فناوری فضایی: هرچه توانمندی ما در علم و....

ریختهگری

-بیشتر بدانید
ریختهگری آهن در قالب ماسهای ریختهگری (به انگلیسی: Casting ) , ریخته گری در حوزههای متفاوت علم، هنر و فناوری مطرح است به هر میزان که ریختهگری از حیث علمی....

صفحه خانگی

-بیشتر بدانید
The effect of microwave radiation upon grinding energy of an iron ore , تاثير پيش عمل آوري مايكروويو بر روي درجه آزادي كانيهاي آهندار سنگ آهن در فرآيند جدايش....

سنگزنی

-بیشتر بدانید
سنگ زنی (به انگلیسی: Grinding ) یک فرایند براده برداریست که عمل برداشتن مواد اضافه روی قطعه را با سایش انجام می دهد هر یک از دانه های ساینده روی سطح، بخش....

پروژه های خاتمه یافته

-بیشتر بدانید
معاونت فناوري معاونت نيروي انساني و سازماندهي مديرعامل واحد, ردیف, عنوان طرح مديرعامل 1, استفاده از زبان سايه زني سطح بالا (HLSL) جهت نوشتن برنامه براي ورتكس و , 105, بررسي امكان مصرف كلوخه سنگ أهن (LUMP ORE ) همراه با گندله اكسيدي....

سنگ زنی

-بیشتر بدانید
بررسی تجربی اثر نانو ذرات بر روی سنگ زنی نیمه خشک تنگستن کارباید , دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی مکانیک 1392 کارشناسی ارشد , مركز تحقيقات راه آهن، بولتن فني دوره 5 شماره 5...

پروژه های خاتمه یافته

-بیشتر بدانید
105, بررسي امكان مصرف كلوخه سنگ أهن (LUMP ORE ) همراه با گندله اكسيدي ازجهت , 306, تدوين برنامه جامع دستيابي شركت فولادمباركه به فن أوري نوين در ناحيه أهن سازي , وجديد به منظور برنامه ريزي جرثقيل هاو حمل كننده هاي غلطك وماشين سنگ زني...

سنگزنی، آیین سنتی عزاداری روستای درخش درمیان

-بیشتر بدانید
10 ا کتبر 2016 , برآبادی ادامه داد: از شب پنجم محرم این کار را همراه با هیأت و به همان آهنگ نوحه , وی خاطر نشان کرد: همچنین مراسم سنگ زنی درخش به شماره 626 در فهرست میراث , دکتر روحانی در همایش روز ملی فناوری فضایی: هرچه توانمندی ما در علم و دانش....

ﻫﺎي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ

-بیشتر بدانید
ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﻋﯿﺎرﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻢ ﻋﯿﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﯿﺎر آن و ﺣﺬف ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ , ﻓﻨﺎوري ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﻨﺪﻟﻪ 4 و ﮐﻠﻮﺧﻪ 5 دو ﻓﺮآورده اﺻﻠﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ , 1 High pressure grinding rolls (HPGR)...