محصولات داغآموزش آمادگی قبل از سنگ شکنی(ESWL)

-بیشتر بدانید
6-یک ساعت قبل از نوبت بایستی در بخش سنگ شکنی حاضر باشید 7-حین سنگ شکن در صورت وجود درد از دارو های مسکن و در مورد کودکان از بیهوشی استفاده می شود...
انرژی موردنیاز کوره گاهی به طور مستقیم از سوزاندن سوخت تأمین میشود , کورههای مصالح ساختمانی، کورههایی هستند که به منظور ساخت مصالح از آن استفاده میشود , کورههای تاوهای: سنگ گچ را در سنگشکن کلوخه کرده، آسیاب میکنند تا گرد شود , و گرمای آن خیلی کم هدر میرود، اما ساختن تونل ریل گذاری، ارزش واگنکها و جز اینها گران است...

پورتال

-بیشتر بدانید
در این روش در بسیاری از موارد از سونوگرافیبرای یافتن سنگ وسنگ شکنی استفاده می شود و در کمتر از 10 درصد موارد امکان دارد از X-Ray برای پیدا کردن سنگ استفاده....