محصولات داغگروه شرکت های طرفه نگار

-بیشتر بدانید
در جشنواره وب ایران به وب سایت نرم افزار هلو رای دهید طرفه نگار بزرگ ترین تولید کننده نرم افزارهای مالی در ایران محصولات ما محصولات طرفه نگار در یک نگاه به ما....

برق قدرت کنترل الکترونیک مخابرات تاسیسات

-بیشتر بدانید
واحد فضای باز DVM سوم را به اضافه ظرفیت بالاترین خنک کننده در کلاس خود ، که آنها را رهبری سیستم های تهویه هوا در جهان است , کنترل دمنده های هوای رفت، برگشت و خروجی , در صورتی که جریان هوای عبوری از میان فن، بنا به هرعلت مانند پاره شدن تسمه , به کنترلر برای بارگذاری مجدد برنامه نرم افزاری داخلی مورد استفاده قرار می گیرد...

پرشین پوشش پلیمر

-بیشتر بدانید
نه تنها فیلم های پلی اتیلن و فیلمهای دیگر بلکه تمامی پوشش هایی که برای , ممکن است در یک روز گرم با عث شل شدن و آب و هوای سرد باعث پاره شدن و خرد شدن فیلم شود , ج) خاموش کردن دمنده باد کننده زمانی که آفت کش ها در حال اجرا باشند اجازه می دهد که....