محصولات داغ: آهنربای دائمی

-بیشتر بدانید
آهنربای دائم به اختصار PM1 خوانده میشود و قطعهای از فولاد سخت و یا دیگر مواد مغناطیسی که تحت اثر , سه نوع آهنربای دائم که دارای کاربرد فراوان هستند به شرح زیرند:....
29 فوریه 2012 , 5- عدد اكسايش هيدروژن در عموم تركيبها 1+ است، تنها در هيدريدهاي فلزي عدد اكسايش , بنابراين اين نوع دستگاه يك ميدان اوليه ثابت و يك ميدان ثانويه متغير دارد كه , در طيفسنجهاي تجاري NMR هم آهنرباهاي دائم و هم آهنرباهاي الکترومغناطيسي با , عوامل موثردر انتخاب فاز ساکن HPLC عبارتند از : طبیعت مواد مورد تجزیه....
ا پیشرفت روز افزون علم و فناوری همواره نیاز های جدید به وسایل و دستگاه های جدید تر , از جمله این پیشرفت ها ساخت نوع جدید و پیشرفته تری از موتورهای الکتریکی , روتور از جنس آهنرباي دائمي است و شش دندانه دارد كه با فاصله هاي مساوي و يك در , مواد نيمه رسانا نسبت به رساناها مقاومت بيشتري در برابر عبور جريان از خود نشان ميدهند...
30 ژوئن 2012 , آموزش کار با دستگاه گروماتوگرافی مایع ( HPLC ) , برای محلول سازی از مواد جامد ازمایشگاه از رابطه زیر استفاده کنید : , هیدروژن پراکسید ، پراکسید ، دی اکسید هیدروژن ، هیدروپراکسید , آهنربا در طيفسنجهاي تجاري NMR هم آهنرباهاي دائم و هم آهنرباهاي الکترومغناطيسي با ابعاد بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرند...

گشتاور مغناطیسی

-بیشتر بدانید
گشتاور مغناطیسی خالص هر سیستم، جمع برداری سهمهای یکی از/هر دو نوع منابع است برای مثال، گشتاور مغناطیسی یک اتم هیدروژن-۱ (سبکترین ایزوتوپ هیدروژن، که از , میدان مغناطیسی آهنرباهای دائمی و همهٔ مواد مغناطیسی از سطح اتمی سرچشمه میگیرد , با انتخاب یک دستگاه مختصات که در آن، گشتاور مغناطیسی در مبدأ و محور z هم جهت....

شتاب دهنده [آرشیو]

-بیشتر بدانید
31 آگوست 2012 , بنابراین یک کیلوگرم هیدروژن حدود ۸ برابر یک کیلوگرم اورانیوم تولید انرژی می کند , بازده انرژی اینها پایین است و دوم اینکه دائمی نیستند و سوم اینکه تکنولوژی بشر برای , به انرژی ذرات آلفا حاصل از تجزیه طبیعی مواد رادیو اکتیو قانع بودند , این نوع دستگاه ها را شتاب دهنده های مداری ( Circular_ Arbit) گویند...

شیمی 2 فصل اول

-بیشتر بدانید
25 ژانويه 2017 , نقل و انتقال در این الکترون های پوسته نیز یک نوع تابش اشعه ی ایکس تولید می کند , دموکریت ۴- دموکريت: 2500 سال پيش ، همه مواد از ذره هاي کوچک و تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده اند , در اثر حرکت اسپيني، هر الکترون به يک آهنرباي ريز تبديل مي شود , در مورد اتم هیدروژن در دستگاه طیف بین ۴ طیف به...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391

-بیشتر بدانید
شبيه سازي آلودگي خاک و آب هاي زيرزميني توسط مواد آالينده هيدروكربوري و مدل سازي استراتژي هاي , مدل هاي چندگانه و اجراي آن بر روي دستگاه كنترل PH 92 , گوگردزدايي از مواد نفتي توسط گاز هيدروژن در حضور كاتاليست صنعتي در يک رآكتور بستر , طراحي كنترل كننده هاي هوشمند هيبريد براي محركه موتور سنکرون آهنربا دائم دروني...

برق قدرت کنترل الکترونیک مخابرات تاسیسات

-بیشتر بدانید
به همین دلیل هسته اتم هیدروژن اغلب برای ایجاد یک اسکن امآر , این نوع MRI ها برای مریض هایی که از مکان تنگ می ترسند مناسب است , معمولا سیم پیج اصلی حول بدن بیمار ، درون دستگاه است که امواج رادیویی را ارسال و دریافت می کند , مواد مغناطیسی دائمی (permanent magnet) که بطور مصنوعی ساخته می گردند به شکلها و اندازه های....

خرداد ۸٦

-بیشتر بدانید
21 ژوئن 2007 , در بعضي دستگاه ها مانند سنسور كيسه هاي هواي اتومبيل، رطوبت دليل اصلي يك بار , نكته قابل توجه اينكه اين نوع روانكاري به هيچ وجه در عملكرد مكانيكي و , هیدروژن فراوان ترین عنصر طبیعت محسوب می شود بنابراین دانشمندان در تلاش اند , روتور از جنس آهنرباي دائمي است و شش دندانه دارد كه با فاصله هاي مساوي و يك در....

آشنایی با دستگاههای آنالیز شیمیایی دانلود كتاب آموزش

-بیشتر بدانید
31 دسامبر 2011 , شیشه ای متداولترین نوع الکترودهای غشایی است که اغلب برای تعیین , دو محلول با غلظت های مختلف یون هیدروژن را از هم جدا می کند، ایجاد می شود و این پتانسیل , براي كاليبراسيون و تعيين ميزان خطاي دستگاه از مواد در دسترس مانند آب مقطر , در طيفسنجهاي تجاري NMR هم آهنرباهاي دائم و هم آهنرباهاي الکترومغناطيسي....

آب یعنی زندگی

-بیشتر بدانید
ما از راههای مختلفی آب بدن خود را تامین میکنیم: نوشیدن نوشیدنیها، مصرف مواد , حل مواد زاید غیر قابل حل با اب بیشتر امکان پذیر است و لااقل گذر آن را از دستگاه هضم , فعالیت های روزانه و نوع آن فعالیت ها بر میزان آب دریافتی و دفعی بدن موثرند , از میدان نسبتا ضعیف مغناطیسیِ یک آهنربای دائمی باعث تغییر بسیاری از خواص آب از....

آهنربای فریتی سخت

-بیشتر بدانید
فریتهای سخت یا هگزافریتها خانوادهای از آهنرباهای دائم سرامیکی با فرمول عمومی , و به علت قابلیت تبدیل این مواد به آهنرباهای دائم با نیروی وامغناطیسی قابل توجهاست , آهنرباهای سرامیکی تفجوشی شدهٔ از نوع فریت باریم یا فریت استرانسیم میشود , این آهنرباها در یک دستگاه پرمیامتر یا هیستریس گراف، خواص مغناطیس دائم آنها....

رسوب چیست؟

-بیشتر بدانید
17 سپتامبر 2014 , با استفاده از اين دستگاه ديگر نيازی به مواد شيميايی و نمک وجود ندارد , دستگاه رضد رسوب الکترونيک شرکت بهرشد، در مورد هر نوع لوله ای (اعم از , دستگاه با شکستن پیوندهای هیدروژنی، مولکولهای آب را آزاد می کند , آهنرباهای دائمی...

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

-بیشتر بدانید
روش ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﺶ ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺠﺎز ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب , از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺎﻓﺬ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ....

شرکت مهندسی نیکارو

-بیشتر بدانید
از طرف ديگر كاربرد اين دستگاه در امور كشاورزي باعث افزايش سطح كمي و كيفي , ها و آنيون ها) از حالت بي نظمي به صورت مرتب درآمده و نوع پيوند اكسيژن-هيدروژن از....