محصولات داغريشه ضرب المثل ها و اصطلاحات محاوره ای فارسی

-بیشتر بدانید
اکنون ببینیم وقتی که ماست داخل کیسه می شود چه ارتباطی با ترس و تسلیم و , که حاکی از ترس و تسلیم و جاخوردگی باشد مجازاً مورد استفاده قرار می گیرد , در بازی سه قاپ نظیر نداشت و هر کس با او بازی می کرد در همان دقایق اول مغلوب می شد , و یا به روایت دیگر گفته:"اگر سلامت بمانم آسیابی برایت خواهم ساخت که....