محصولات داغ



رواﻧﮑﺎرﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ

-بیشتر بدانید
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد رواﻧﮑﺎر ﻓﻠﺰﺗﺮاﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ زﻧﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺮ را اﯾﺠﺎد , روش ﻫﺎي اﺻــﻠﯽ ﺑـﺮاده ﺑـﺮداري، ﺗـﺮاﺷــﮑـﺎري، ﻓــﺮزﮐـﺎري، ﺳــﻮراخ ﮐﺎري و ﺳــﻨﮓ زﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ,, ﻣـﻮاد رواﻧﮑـﺎر در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺮاده ﺑﺮداري، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﻃﻮب، ﺑﻪ ﺷــﺪت در ﻣـﻌﺮض آﻟﻮدﮔـﯽ....

ماشین سنگزنی

-بیشتر بدانید
ماشین سنگزنی چنانچه در تصویر مشهود است ابزاری است برای ایجاد سطح تمام شده بسیار صاف و یا برداشتن مقدار کمی از قطعه بکار میرود ماشین سنگزنی دارای چرخی....

ماشین های سنگ زنی و سنگ سنباده [آرشیو]

-بیشتر بدانید
28 مارس 2012 , انواع سنگ سمباده جهت مقاصد عمومی انواع مختلفی از سنگهای سمباده wings را میتوان جهت مقاصد عمومی با دستگاههای سمباده کشی که روی میز پایه یا چرخ....

مقالات مهندسی مکانیک

-بیشتر بدانید
معمول ترین کارهای سنگزنی عبارت از تیز کردن ابزارها و کار روی قطعات آب داده شده و , روی پایه ماشین میلهای افقی یاطاقان شده است و در یک یا هر دو طرف این میله سنگ , 3) در سنگ زدن مرطوب مایع خنککاری باید به اندازه کافی جاری باشد و چنانچه قطره....

آسیاب ساچمهای

-بیشتر بدانید
22 فوریه 2016 , آسیاب ساچمهای میتواند سنگهای معدن مختلف و سایر مواد مرطوب یا خشک را ریز , انواع بسیاری از محیطهای سنگ زنی مناسب برای استفاده در یک آسیاب....

سنگزنی

-بیشتر بدانید
سنگ زنی (به انگلیسی: Grinding ) یک فرایند براده برداریست که عمل برداشتن مواد , ماشین سنگ زنی در حین عملیات سایش قطعه حرارت قابل توجهی نیز تولید می کند...

دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد خنک کننده

-بیشتر بدانید
ماشین های تراش; ماشین های فرز; ماشین های سنگ زنی; ماشین های شستشو; وان های کوئنچ مواد خنک کننده روانکار در ماشینهای براده برداری ، به واسطه طبیعت شرایط مرطوب....