محصولات داغجستجوی نتایج

-بیشتر بدانید
مرتب سازی بر اساس: پاک کردن جدیدترین در ابتدا , تجهیزات انواع, تولیدات ویژه: , یک قاشق سماق و نمک را اضافه کنید۵ دقیقه حرارت ملایم دهید آب را اضافه کنید و....

الگوریتم مرتبسازی

-بیشتر بدانید
الگوریتم مرتبسازی، در دانش رایانه و ریاضی، الگوریتمی است که فهرستی از دادهها را به ترتیبی مشخص میچیند پرکاربردترین ترتیبها، ترتیبهای عددی و واژهنامهای....

مرتبسازی سریع

-بیشتر بدانید
کوییکسورت (به انگلیسی: Quicksort )، یکی از الگوریتمهای مرتبسازی است که بهدلیل مصرف حافظه کم، سرعت اجرای مناسب و پیادهسازی ساده بسیار مورد قبول واقع....

مرتبسازی حبابی

-بیشتر بدانید
مرتبسازی حبابی (به انگلیسی: Bubble sort ) یک الگوریتم مرتبسازی سادهاست که فهرست را پشت سرهم پیمایش میکند تا هر بار عناصر کنارهم را با هم سنجیده و اگر در....

قانون اصلاح مواد خوردني،آشاميدني

-بیشتر بدانید
23 مه 2009 , ضمناً شستشو و ضدعفونى مرتب محوطه استخر الزامى است ماده 60 (از آيين نامه ها) ابعاد و مشخصات فنى ساختمان استخر و تجهيزات و تأسيسات آن بايد مطابق نقشه , در ثابت و مخصوص براى عرضه و موادى از قبيل نمك - فلفل - سماق - شكر و امثال آنها , انواع نان و لبنيات سازى كشك ساعى و بستنى سازى و امثال آن مى باشد...

مرتبسازی شل

-بیشتر بدانید
مرتبسازی صدفی، الگورتیمی سریع و کارآمد و در عین حال یادگیری و پیادهسازی آن ساده است البته این نکته قابل توجه است که مرتبسازی صدفی درحقیقت به تنهایی....

مرتبسازی ادغامی

-بیشتر بدانید
از نظر مفهومی یک الگوریتم مرتبسازی ادغام بدین صورت کار میکند: , در مرتب کردن n تا عنصر مرتبسازی ادغام در حالت میانگین و بدترین حالت دارای زمان اجرای n l g n....