محصولات داغاصطلاح فولاد یا پولاد برای آلیاژهای آهن که بین ۰٫۰۰۲ درصد تا ۲٫۱ درصد وزن خود کربن دارند , فولاد مس دار، در ساختن سپرها و شمعهای فولادی سکوها و اسکلههای بندری و....
برای بیان یک آلیاژ مشخص با دامنه متغیر از درصد عناصر، اصطلاح سیستم بکار میرود مثلاً، فولاد سیستم آلیاژی دوتایی از آهن و کربن است که در این سیستم آلیاژی....

راهنمای حل جداول

-بیشتر بدانید
=آرواره (فک-سق) =آروغ (رغ) =آزاد (یل) , =آس (درختی شبیه درخت انار- دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند- تکخال ، آش ، شوربا) , =آلیاژ آهن و کربن (چدن) , =آهنگ موسیقی (شکن) ,, =چین (پکن) , =تابلوی وان دیک : (بر دار کشیدن عیسی)...