محصولات داغبهداشت محیط،مدیریت دفع پسماند،رختشو یخانه

-بیشتر بدانید
تنظیم و تکمیل چک لیست های ممیزی داخلی برای بررسی وضعیت بهداشت آشپزخانه بر , کنترل و نظارت بر دفع فاضلاب بیمارستان بر اساس راهنمای کشوری مدیریت....

سازمان مدیریت پسماند

-بیشتر بدانید
در طی قرار دادی فی مابین سازمان تاکسیرانی و سازمان مدیریت پسماند ، کلیه تاکسی های درون شهری در مرکز معاینه فنی حافظ به شکل رایگان بازدید و کارت معاینه فنی....

کتاب های مدیریت پسماند

-بیشتر بدانید
لینک های مرتبط داخلی , 8 چه کسانی میتوانند به مردم در جمع آوری زباله های بازیافتی کمک کنیم؟ , *نام کتاب: سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری و روشهای کنترل آن...

آبان ۱۳۸۹

-بیشتر بدانید
بخشنامه داخلی و مشترک معاونت بهداشتی و , 6 _ مديريت زباله هاي توليدي در بيمارستان و برنامه ريزي صحيح در اين خصوص بعهده کارشناس بهداشت محيط بيمارستان....

بررسی وضعیت پسماند خشک با ارزش در شهر تهران

-بیشتر بدانید
24 آگوست 2013 , نمایشگاه های داخلی نمایشگاه های خارجی , اجزای زباله های جامد تهران شامل نان خشک 42/6) درصد ) ، کاغذ و مقوا 22/3) درصد) , شود، سیستم های مربوط به مدیریت زباله ها در اکثر این شهرها با محدویت های تکنولوژیک و اعتباری روبرو هستند...

خنجر زباله بر پهلوی دریا در آستارا

-بیشتر بدانید
29 ژانويه 2017 , چند مرد جوان بدون دستکش زباله های قابل بازیافت را در کیسه ها و گونی های , صرف نظر از اقدام های خوب انجام شده در مورد مدیریت پسماند در آستارا، نماینده این , از 800 هزار مسافر داخلی و خارجی را شاهد است، تولید زباله در آستارا در فصل های....

رقابت بر سر زباله ایرانی

-بیشتر بدانید
حجم گسترده مبادلات زباله و شیوه های اداره مطلوب در مدیریت پسماند در کشورهای توسعه , قانونی، دولت های مبتنی بر سیاست های رفاهی را برای تامین مصارف داخلی خود بی....

سازمان حفاظت محیط زیست

-بیشتر بدانید
مدیریت صحیح محیط زیستی پیش از امحاء پسماند آلوده به روغنهای آسکارل(PCBs) , و نقل PCBs می بایست به بشکه های استاندارد UN با پوشش داخلی مخصوص پمپاژ....

آموزش راه های کاهش پسماند

-بیشتر بدانید
از فن آوری الکترونیک یا بدون کاغذ(paperless) بجای نامه نگاری های داخلی استفاده کنید به منظور كاهش میزان مصرف كاغذ، جوهر و لاک غلط گیر، هنگام تایپ مطالب دقت....

آموزش شهروندی

-بیشتر بدانید
1- اولين قدم در مديريت زباله هاي منزل، آنست که دورریزها را کم کنیم , 3- از فن آوری الکترونیک یا بدون کاغذ(paperless ) بجای نامه نگاری های داخلی استفاده کنید...

هر ایرانی، 2 برابر میانگین جهانی زباله تولید می کند!

-بیشتر بدانید
7 ا کتبر 2016 , به این مناطق، بیابان های داخلی گفته و مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان , 10 درصد زباله های کشور در مبدا تفکیک می شود و فقدان مدیریت پسماند....

مدیریت زباله های شهری

-بیشتر بدانید
مدیریت زباله های شهری فهرست مطالب مقدمه 1 خطرات ناشی از دفع زباله به طریق غیر بهداشتی 1 ـ01 مگس, 1 ـ02 جوندگان 1 ـ03 آلودگیهای آب 2 طبقه بندی مواد زاید....

ناگفته هایی درباره مافیای «زباله » | یکی از نکات برجسته ای

-بیشتر بدانید
5 نوامبر 2016 , زباله های تولیدشده یک روز در پایتخت سه برابر ورزشگاه آزادی است و هزینه جمع آوری این حجم , این را مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران می گوید , معرفی قیمت خودرو؛ رباتی برای دریافت روزانه قیمت خودروهای داخلی و خارجی....

پرتال جامع علوم انسانی

-بیشتر بدانید
بررسی عوامل راهبردی مدیریت پسماند شهر رشت با استفاده از روش SWOT و تشکیل , بررسی نتایج ماتریس های عوامل داخلی و خارجی مبین آن استکه مدیریت پسماند شهر....

ویژگی های شهر پایدار

-بیشتر بدانید
بهبود کیفیت هوای شهر پایدار در محیط های داخلی و خارجی، نیازمند به یک هماهنگ کننده , امروزه موضوع مدیریت زباله های خانگی به یکی ازپرهزینه ترین و چالش برانگیز....

مـدیــریـار , سایت جامع مدیریت

-بیشتر بدانید
مدیریت زبالهها، بهخصوص زبالههای بیمارستانی، یکی از معضلات جوامع مدرن بشری , خارج کردن اندامهای داخلی بدن «Ampotation » کبالت تراپی ، آزمایشهای شیمیایی و...

ﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻳ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺔ ﺍﺭﺍﺋ (

-بیشتر بدانید
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﻮ ﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋ ﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ , ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ دﻓﻊ اﻳﻤﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ا

-بیشتر بدانید
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑ ﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ، ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، دﻓﻊ اﻳﻤﻦ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻛﺮد , داﺧﻠﻲ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ...

نمایشگاه مدیریت پسماند ابوظبی (EcoWASTE) (27

-بیشتر بدانید
نمایشگاه مدیریت پسماند ابوظبی (EcoWASTE) از 27 الی 30 دی 1395 در شهر ابوظبی , یک منبع اقتصادی ارزشمند تلقی می کند و کارشناسان برجسته داخلی و بین المللی و , موضوع فعالیت شرکت های کلیدی در نمایشگاه مدیریت زباله ابوظبی 2017:...

بازیافت زباله در برخی کشورهای دنیا

-بیشتر بدانید
11 سپتامبر 2016 , 60 درصد زبالههای خانگی بریتانیا قابل بازیافت یا تغییر کاربری است اما , در مالزی 70 درصد، در هند 86 درصد و در اندونزی 90 درصد هزینه مدیریت مواد , سوزاننده زباله است که بیش از میزان تولید زباله داخلی (دو میلیون تن در سال) است...