محصولات داغمتخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان

-بیشتر بدانید
پلاسرهاي آبرفتي در همه مراحل يك سيستم رودخانه اي، از مراحل جواني تا پيريتشكيل , از مهم ترين كانسارهاي پلاسر آبرفتي دنيا مي توان به كانسارهاي طلا و اورانيمويت....
ذخاير طلاي پلاسري ، در نتيجه ي هوازدگي و تخريب سنگ هاي طلادار، حاصل مي شوند تغييرات دما، آب و حلال هاي طبيعي، سنگ ها را تجزيه و تخريب کرده و طلا را آزاد مي....

همه چیز در مورد طلا "قسمت دوم

-بیشتر بدانید
3 مه 2014 , ذخایر طلای پلاسری، در نتیجه ی هوازدگی و تخریبسنگ های طلادار، حاصل می , این کانسارها در مراحل نهایی فعالیت آتشفشانهای زیر دریاییتشکیل می....

منشا طلا

-بیشتر بدانید
بيشتر ذخاير طلا، داراي منشا آذرين بوده و يا اينکه از تمرکزهاي سطحي، سرچشمه مي گيرند، و تعداد کمتري از ذخاير ....