محصولات داغQazvinMetir ::|| Qazvin Meteorological Organization ||::

-بیشتر بدانید
۴- جهت برداشت محصول گندم، جو و کلزا از کمباین های دارای برچسب معاینه فنی استفاده شود , کمی ابری گاهی وزش باد شدید پاره ای مناطق افزایش ابر و رگبار و رعدو برق ارتفاعات شمالی مه آلود, چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ , تعداد کل بازدید کنندگان: ۶۰۷۶۱۵...

شماره 44؛ تیرمـــــاه 1394

-بیشتر بدانید
12 ژوئن 2015 , در سال جاری با فرا رسیدن زمان برداشت کلزا در اقصی نقاط , دیگر کیفیت محصول تحویلی تعیین کننده قیمت کلزا خواهد , که در نهایت ساقه پاره و...

کانولا

-بیشتر بدانید
دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست , مصرف کنندگان عمده بذر کانولا ژاپن، مکزیک، چین و پاکستان هستند و این امر در....

ﭘﺮاﯾﻤﯿﻨﮓ

-بیشتر بدانید
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ در ﻫﺮ دو رﻗﻢ ﮐﻠﺰا ﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات در رﻗـﻢ , ﭘﺮاﯾﻢ ﺷﺪه ﭘﺎره اي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬ ﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ , ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه...

تولید كلزا [آرشیو]

-بیشتر بدانید
12 ژوئن 2008 , خردل وحشی یك بذر آلوده كننده جدی برای كلزا است كه می تواند باعث كاهش ,, در پاره ای اوقات در کبد طحال لکه های بزرگی نکروزی و احتقان وجود دارد...

اصل مقاله (653 K)

-بیشتر بدانید
ﺳﺎﻗﻪ ﮐﻠﺰا، ﻫﯿ ﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ، ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﯽ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻟﯿﺎف ﻣﻘﺪﻣﻪ , ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﺳﺎﻗﻪ ﮐﻠﺰا ( اﻟﻒ ) , ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ از...

خرداد ۱۳۹۵

-بیشتر بدانید
مصرف این کود برای گندم ، کلزا ، سویا در دومین دوره محلولپاشی در زمان شروع دانه بندی با , فعاليـــت ريزوبيـــوم هاي تثبيـــت كننـدة ازت را افزايش داده، مانع تجمع نيتــرات در , شده در نوک دمبرگ ایجاد میشود و همچنین حاشیه برگ نامنظم و پاره پاره میشود...

Douran Portal

-بیشتر بدانید
چون نیاز ازته کلزا بالاست بهتر است که در تناوب با گیاهان تثبیت کننده ازت کشت , عامل بيماري قرار ميگيرند كه در موقع خرمنكوبي پاره شده و گرد سياه رنگ اسپور....

خاک های ایران

-بیشتر بدانید
خاک های ایران - عکس و تصویر از کمبود عنصر آهن در پاره ای از گیاهان و درختان میوه , (گندم، جو، ذرت، سورگوم، برنج، یونجه، شبدر، ماش،نخود، سویا، کلزا، آفتابکردان، , در ضمن ما معتقديم که مطالعه خاک ها هم مجذوب کننده و هم از نظر فکري قانع کننده مي باشد...

فودیار

-بیشتر بدانید
مثلا شورتنینگ در ترکیب خمیر نان و شیرینی گلوتن نشاسته را پاره کرده اين عمل , هاي چرب اشباع تعيين كننده درجه سفتي و پلاستيسيته شورتنينگها مي باشد...
حاشیه برگ نامنظم و پاره پاره می شود , محصولات حساس به کمبود منیزیم عبارت است از مرکبات، انگور، پنبه، ذرت، سیب زمینی، چغندر قند، , پتاسيم در بهبود رنگ ميوه كه يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده كيفيت و بازار پسندي ميوه است به خصوص....

زانو درد و درمان آن

-بیشتر بدانید
31 جولای 2011 , صدمات اتفاقی شامل: شکستگی استخوانها، پاره شدن رباطها و یا پاره شدن , شیر گرم، آرد گندم، روغن کرچک و پودر زردچوبه را با هم مخلوط کنید...

زنی لوبیا جوانه های ویژگی ای از پاره بر و تنش شوری ,

-بیشتر بدانید
پاره ای از ویژگی های جوانه زنی لوبیا ) Phaseolus vulgaris L ( توده بومی استان گیالن مجید قنبری 1* , کننده حاصل از تنش شوری عنوان کرده اند ) Ejaz Rassl , ر زوال بذر بر سبز شدن گندم دریافتند که زوال بذر بر میانگین، سرعت و درصد جوانه...

دانش کشاورزی

-بیشتر بدانید
-کلزا دارای پتانسیل عملکرد بالا بوده و در بین دانه های روغنی از درصد روغن دانه , 20 درصد بذر کلزا از سبز به قهوه ای تغییررنگ داده باشد برای این کار تولید کننده....