محصولات داغقلب ، اهواع سنگ شکن در بیمارستان و اراکز جراحی احدود , صدور اعرفی هااه تحت پوشش این عنوان انوط به الصاق گزارش پاتولوژی ابنی بر بدخیمی , گزارش صورتحساب...

اداره رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

-بیشتر بدانید
ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس از , رﺋﻴﺲ اداره رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ,, ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ 5-18- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ درﻋﻤﻞ ﺳـﻨﮓ ﺷـﻜﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﭼﺎرت از ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺪ...

بانک ملت

-بیشتر بدانید
انواع سنگ شكن ديسك ستون , مورد عمل بيمارستانهاي درجه يك طرف قرارداد با بيمهگر و معادل ريالي صورتحساب بيمهشدگان در زمان بستري , با صدور كارت شناسايي CIP توسط شركت بيمه ما براي شما مشتري گرامي، علاوه بر بهره مندي از خدمات بيمه...

انجمن حمایت از بیماران کلیوی خراسان

-بیشتر بدانید
ايجاد سنگ نيز معمولاً از تشکيل قطعه بسيار کوچکي از مواد معدني در کليه آغاز , در ضمن ممكن اس ت طي ساعات اوليه مقداري خون در ادرار قابل مشاهده باشد كه آن هم به مرور....

شهرداری فرادنبه

-بیشتر بدانید
صدور پايانكار موقت جهت آزادسازي قسط آخر وام مهر 75 مورد , صدور پروانه ساختماني 166 مورد , تهيه صورتحساب دريافت و پرداخت اعتبارات سال 89 تملك دارائيهاي سرمايه و ارائه به ديوان محاسبات , 15- حمل بيس از سنگ شكن حوض ماهي به تعداد 120 سرويس...

کانون بیمه آسیا

-بیشتر بدانید
21 آوريل 2013 , , درماني،راديوتراپي ، آنژيوگرافي قلب ، گامانايف وانواع سنگ شكن در بیمارستان و مراکز , بیمه گذار واحد صدور شركت سهامي بيمه آسيا , 10) مهلت ارائه صورت هزينه ها به بيمه گر حداكثر چهارماه تمام ازتاريخ تنظيم صورت حساب مي باشد...

سنگهای سیستم ادراری قسمت سوم | دکتر محمد جعفر کیانی

-بیشتر بدانید
برای مشاهده سایت دیگر من کلیک کنید , سنگ شکنی برون اندامی (ESWL)، کوچک (PCN)، سنگ شکنی از طریق برای ادرار (TUL) و عمل جراحی باز , مهمترین فاکتور در پیشگیری از سنگ مصرف آب میباشد، نوشابههای گازدار ممنوع بوده و نمیتوانند و نباید....

سنگ شکن برون اندامی

-بیشتر بدانید
*سنگ شکن برون اندامي (ESWL : Extra corporeal Shock Wave Lithotripsy) : اين بخش در سال 1387 به عنوان تنها مرکز سنگ شکن استان فعاليت خود را در ساختمان مجزا....

آئين نامه جديد طرح درمان

-بیشتر بدانید
, جراحي محدود از قبيل: آنژيوگافي قلب و ساير عروق بدن، آنژيو پلاستي و والوپلاستي، انواع سنگشكن و ليزردرماني درحين عمل و بستري بيمار، كليه بيماريهاي اعصاب....

بیمه مازاد درمان گروهی

-بیشتر بدانید
, شيمي درماني ، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گامانايف و انواع سنگ شكن در بيمارستان و , و پوشش های بیمه نامه ، نسبت به صدور معرفی نامه در اسرع وقت اقدام خواهد نمود , در این صورت صورتحساب مرکز درمانی اساس محاسبه ی هزینه های مورد تعهد می باشد و....

بیمارستان لولاگر

-بیشتر بدانید
*در صورت دارا بودن بيمه هاي تكميلي، در هنگام ترخيص، با دريافت صورتحساب و مدارك , آندوسكوپي، سيستوسكوپي، اكو، تست ورزش، نوار عصب عضله، Tcd، سنگ شكن و , *ريز آخرين تعرفه هاي بيمارستاني در بورد پذيرش جهت مشاهده شما عزيزان در....

کلینیک سنگ شکنی وESWT

-بیشتر بدانید
دستگاه سنگ شکنی توسط امواج ضربه ای( ESWL) با مدل compact Sigma M) Dornier , 7-حین سنگ شکن در صورت وجود درد از دارو های مسکن و در مورد کودکان از بیهوشی....