محصولات داغسیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
شبیه سازی عددی میدان جریان حاصل از برخورد امواج در مقابل یک موجشکن کیسونی قائم , بررسی اثر افزودن گوگرد بر پارامترهای طرح مارشال و دوام مخلوط های آسفالتی , بررسی اثر و نقش سازمانه های پردازشگر تصاویر ویدئویی در بحث مدیریت سوانح...

لیست ارائه مقالات پوستری دو روزه همایش

-بیشتر بدانید
41, 39, مطالعه عددی تأثیر پارامترهای هندسی تیوب شوک مخروطی انفجار زیر آب، بر عملکرد و , 8, 6, بررسی و مقایسه هیدرودینامیکی مقاطع مختلف از موج شکن های شناور , 44, 42, شبیه سازی مکانیکی فوم آلومینیوم به کمک تصاویر 16 بیتی توموگرافی....