محصولات داغکوره خشک کن | خشک کن پودر و گرانول

-بیشتر بدانید
, کن پودر،خشک کن روتاری،خشک کن دوار،خشک کن کمدی،خشک کن تونلی،خشک کن , اگر کوره خشک کن دوار مجهز به دستگاه مخصوصی که کیکهای جامد را میشکنند , در خشک اصلی موجود است) این زمان برای طراحی مکانیکی خشک کنی که در زمان اقامت مواد....
سابو خشک کن های سریع با شلفهای معلق با ظرفیت روزانه 250 تا 1200 تن را طراحی و می سازد فرایند خشک کردن بین 2 تا 4 ساعت با در نظر گرفتن ویژگی های خاک....