محصولات داغعنوان: غربالگری گیاهان از نظر ویژگی های فرا تغذیه ای در نشخوارکنندگان , تصاویر مربوط به نژادهای مختلف گوسفند همراه با خلاصه مشخصات مربوطه در یک لوح فشرده....

پرسش و پاسخ در غربالگری

-بیشتر بدانید
90% بارداری های همراه با سندرم داون، نتایج غربالگری مثبت دارند یعنی از 10 بارداری همراه با سندرم داون 9 مورد آن در غربالگری ریسك بالا خواهند داشت، اما یك غربالگری با....

ماموگرافی به چه منظوری استفاده میشود

-بیشتر بدانید
ماموگرافی غربالگری در زنان بدون هیچ نشانه ای از سرطان پس , کامپیوتری استفاده می کنند که می توانند الگوهایی که اغلب با سرطان همراه اند را تشخیص دهند , بین دو صفحه قرار می گیرد و کمی فشرده می شود و سپس اشعه x به بافت پستان تابانده , چرا به گل گاو زبان لیمو عمانی اضافه میکنند روغن های گیاهی مفید در درمان و از بین بردن....

سونوگرافی واژینال چیست

-بیشتر بدانید
بهترین و جزئی ترین تصویر توسط پروب ترانسدیوسربا انحنای فشرده كه دارای دنسیته خطی , عموماً خونریزی واژینال قبل از یائسگی با عدم تخمك گذاری همراه است درحالی كه پاتولوژی , بعضی گزارشات حاكی از 2 مورد كانسر تخمدان یا آندومتر در 1000 زن است كه تحت غربالگری قرار گرفته اند , گیاهان دارویی برای درمان حساسیت فصلی...