محصولات داغآموزش آمادگی قبل از سنگ شکنی(ESWL)

-بیشتر بدانید
1 -شب قبل از سنگ شکنی یک شیشه روغن کرچک یا 4عدد قرص بیزاکودیل همراه , 7-حین سنگ شکن در صورت وجود درد از دارو های مسکن و در مورد کودکان از بیهوشی استفاده می شود , 2-به مدت یک تا دو هفته بعد از سنگ شکنی خون در ادرار دیده می شود ،نگران....

پورتال

-بیشتر بدانید
در این روش در بسیاری از موارد از سونوگرافیبرای یافتن سنگ وسنگ شکنی استفاده می شود و در کمتر از 10 درصد موارد امکان دارد از X-Ray برای پیدا کردن سنگ استفاده....

کلینیک سنگ شکنی وESWT

-بیشتر بدانید
در این روش در بسیاری از موارد از سونوگرافی برای یافتن سنگ و سنگ شکنی استفاده می شود و در کمتر از 10 درصد موارد امکان دارد از X-Ray برای پیدا کردن سنگ....

17 عامل اصلی «ورشکستگی آبی» ایران

-بیشتر بدانید
4 ژانويه 2017 , , در ایرواین) و علی میرچی (دانشگاه تگزاس در ال پاسو) است ۱۷ عامل و شتاب دهنده اصلی , این سه محقق ایرانی این نکته را یادآوری می کنند که با وجود آنکه تغییرات , به عقیده این تیم تحقیقاتی ایران از سندروم «ورشکستگی آبی» رنج می برد , قیمت آب و برق) مانع از هرگونه تغییر معنادار عملی در شرایط کنونی می شود...