محصولات داغتلاش برای کشف حجاب خانم آمر به معروف در خیابان های تهران!

-بیشتر بدانید
16 جولای 2013 , متاسفانه هر روز ناچار از دیدن صحنه های اسف باری از وضعیت حجاب و , حالا فک کردن پیشکش , پهلوی ها می کردند لعنت بر بانی ادغام پاسداران شریف و مامورین پس مانده طاغوت , باز سازی درونی دارند و فرهنگ سازی فرماندهان فرهنگ ساز که نجار ساخت , در شهرها و روستاهای خوش آب و هوا شروع می شود تا آب ها از آسیاب بیفتد...

لغت نامه

-بیشتر بدانید
آثار بجا مانده شهر نیشابور قبل از حمله مغول (شهر کهن) , آراسته و زیبا (ور ساز) , آرواره (فک- سق) , آس (درختی شبیه درخت انار- دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند- , آسیاب (هر) آسیاب دستی (اس) آسیاب کوچک دستی (دستاس) آسیای بزرگ (خراس) , آشغال (خاکروبه- زباله) , آلبوم کوروش یغمایی (گرگ های گرسنه- ماه و پلنگ)...