محصولات داغPowered By - ماشین های تزریق پلاستیک - همه چیز دربارهء تزریق پلاستیک، قالب های , مهم¬ترین عامل در انتخاب مواد، مقاوم بودن آن به رفتگی، خوردگی و تحمل گشتاور است , همان¬طور که در شکل 1 نشان داده شده است، سخت¬کاری کل پهنای پره با ماده¬ای , با شکل¬های بسیار نامنظم و برخی از پودرها ممکن است سوراخی لوله¬ای شکل و عمودی....