محصولات داغتجربه هايي كه بعد به دنيا آمدن ني ني كسب كرديد ,,

-بیشتر بدانید
مهمترين تجربه اي كه با به دنيا آمدن ني ني نازتون بدست مياريد شير دادنه , بالاست امكان داره باعث درد سزارين بشه بهتره بعد از عمل بخوري , جان ب ب هم روزها از هر 6 ساعت و شبها از هر 8 ساعت من حساب كتاب كردم ديدم پريما از همه اش به صرفه تر بوده , اگه ني ني تون در فصل گرم به دنيا مياد مي تونيد به جاي پتوي دور پيچ از....